Politikk

Farlige IS-mødre på frifot: – Jeg blir forbannet, sier forsker

De har i flere år tilhørt den overbeviste, radikaliserte kjernen i terrorsekten IS. Nå er de tilbake, og de slippes rett ut i samfunnet. Hvorvidt de fremdeles er troende IS-terrorister ser ikke ut til å bry svenske og norske myndigheter. - Dette er helt uakseptabelt, sier terrorforsker, Magnus Ranstorp. - Svenske borgere kan bli neste offer for disse radikaliserte kvinnene, sier kurdisk representant i Skandinavia.

Akkurat som i Norge er det lagt et tykt hemmelighetens teppe over de returnerte IS-kvinnene. Uhyre lite informasjon kommer ut om hva som skjer med dem ved retur til våre land. Som pakistanske Sumaira Ghafoor fra Oslo, som aktivt ble hentet av Solberg-regjeringen til Norge med to barn i 2019, et angivelig dødssykt. Hun ble tidligere i år dømt til 3,5 års fengsel for angivelig å ha vært husmor til tre ulike menn i kalifatet. Hun anket dommen, og går fri i våre gater. Hvor barna hennes er, er informasjon som holdes hemmelig.

Ghafoor var først medlem av salafistiske Islam Net, deretter ble hun en del av jihad-gruppen Profetens Ummah.

Hvorvidt Ghafoor og andre IS-kvinner som har kommet tilbake har gjennomgått avradikaliseringsprogram, om ideologisk sjekket overhodet, er det sparsomt med opplysninger om.

Slippes rett ut i samfunnet tross åpenbart radikaliserte

Det samme ser vi i Sverige. Der gjemmer sosialtjenesten, som betaler livsopphold for kvinnene, seg bak taushetsbelagt informasjon. Sosialtjenesten vil eksempelvis ikke si ett ord om grad av radikal, voldelig ideologi som returnerte kvinner kan ha med seg tilbake.

Men noe vet vi, forteller SVT, og det som fortelles er jammen meg ikke snaut: Ved direkte ankomst Sverige (Arlanda), tas kvinnene i avhør. Deretter slippes de rett ut i samfunnet. Det gjøres ingen vurdering om de fortsatt besitter en voldelig ideologi.

I Sverige har halvparten av de 300 som reiste til kalifatet returnert. Tre kvinner ble nylig utvist av kurdiske selvstyremyndigheter i Syria.  De er utvist derfra på livstid fordi de anses som farlige (sic).

For de kurdiske selvstyremyndighetene er det maktpåliggende at et land som Norge eller Sverige rettsforfølger kvinnene blant annet for krigsforbrytelser. Men de slippes løs.

En av de utviste kvinnene som er fra Gøteborg, er mistenkt for folkemord og krigsforbrytelser. Hennes barn har barnevernet tatt omsorgen for før hun ble satt på et tog med et telefonnummer til sosialtjenesten. I henhold til SVT var det opp til henne selv å søke kontakt med myndighetene.

Et annet tilfelle handler om en IS-kvinne fra en kommune vest i Sverige, som tok seg tilbake til Sverige på egenhånd. Hun ble dømt til rettspsykiatrisk behandling etter at hun truet med å drepe en pleier på psykiatrisk avdeling. Hun skal ha fortalt personalet at hun har vært med i IS og myrdet folk og har sagt at hun skal skjære over halsen på pleierens far. Denne kvinnen er også mistenkt for krigsforbrytelser. Også hun ble satt fri etter avhør av sikkerhetsmyndighetene. I dette tilfellet kom en slektning og hentet henne.

En tredje kvinne på 48 år, også fra vest i Sverige, reiste til Syria i 2013 med fem mindreårige barn. Der skal hun ha plassert to sønner i en treningsleir for barnesoldater underlagt IS. Sønnene døde under kamp 18 og 14 år gamle. Hun er i dag mistenkt for tvangsgifte og krigsforbrytelser. Heller ikke hun skal ha blitt fulgt opp av myndighetene men sluppet på frifot etter avhør.

– Situasjonen er helt uholdbar

Terrorforskeren, Magnus Ranstorp, peker på Danmark. Der følges alle returnerte IS-krigere og -«husmødre» tett opp med avradikaliseringsprogram. De slippes ikke ut i samfunnet.

– Det er helt uakseptabelt at man tar så lettvint å disse spørsmålene. Jeg blir forbannet når jeg hører denne historien, sier han til SVT.

Ranstorp foreslo for mangfoldige år siden at Sverige skulle gjøre som Norge i 2013: forbud mot deltakelse i en terrororganisasjon. Men det svenske Lagrådet, som vurderer nye lover, ansa en  slikt forbud å være i strid med foreningsfriheten! Først i 2020 klarte politikerne å vedta en slik lov. Denne loven har ikke tilbakevirkende kraft.

Når kurdernes representant i Skandinavia og Sverige, Shiyar Ali, hører den samme historien om hvordan myndighetene slipper kvinnene løs i samfunnet, tar han seg for pannen.

– Det er et svik mot alt vi har gjort (i Syria, red.) Det er svenske statsborgere som kan bli de neste ofrene, sier han til SVT. Han forteller at han selv har møtt IS-kvinnene som nylig har returnert til Sverige i leire i Syria. Ifølge han, utgjør de fremdeles en trussel.

– Flere av dem er fremdeles radikale. Det er tydelig at de har beholdt ideologien. De utrykker seg som om vi (kurdere, red.) ikke er muslimer men vantro. Med tanke på hvordan vårt folk ble myrdet og plaget av IS var det krevende å treffe dem og høre at flere av dem fremdeles tror på den ideologien.

Ali mener det er «tragisk og uansvarlig» at svenske myndigheter slipper dem fritt ut i samfunnet.

– Hvem skal stå til ansvar om de gjør noe eller noe skjer? Hvem? spør han. Han legger til at dette er «farlige personer».

Sverige begynte aktivt å hente tilbake IS-krigere i fjor. I 2019 ble alle de sju barna til den drepte IS-krigeren, norsksvenske Michael Skråmo, hentet til Sverige.