Statistikk

Så ble vi over 5,4 millioner innbyggere – men vi flytter fra Oslo

Innvandringen har tatt seg opp til samme nivå som før koronaen, samtidig som vi føder flere barn. Men vi flytter fra storbyene - og særlig fra Oslo.

I 2. kvartal 2021 innvandret det 11.600 personer, som er betydelig høyere enn 2. kvartal 2020, med 5.248 innvandringer, som var preget av strenge koronatiltak, viser nye tall fra SSB. Det betyr også at innvandringen nå ligger på omtrent samme nivå med kvartalene før koronapandemien.

Samtidig var det rekordmange utvandringer, med 13.371 mot 7.076 i samme kvartal i fjor, som ifølge SSB handler om etterregistrering. Dette er såkalte «vedtaksutvandringer» knyttet til at mange ikke melder fra om flytting til utlandet. Da kan Skatteetaten registrere personer som utvandret etter en viss tid uten aktivitet og adresse i Folkeregisteret. I 2. kvartal 2021 sto nettopp denne typen utvandringene for neste hele økningen. Med andre ord kan vi etter all sannsynlighet vente oss en betydelig økning i nettoinnvandringen fremover.

Nettoinnvandring (inn- og utvandring) endte på -1.736 i 2. kvartal i år, mot -1.828 i fjor. Likevel vokser folketallet, som også handler om økning i barnefødsler.

Størst økning i Nordland

Det ble født 14.578 barn i 2. kvartal i år mot 14.003 i samme kvartal i fjor, en endring på 575. Ifølge SSB er det høyere enn noe kvartal siden 3. kvartal 2019.

Antall dødsfall i samme periode var på 9.475 mot 9.723, altså -248. Det gir et fødselsoverskudd (fødte minus døde) på i 2. kvartal 2021 på 5.103 mot 4.280 i samme kvartal i fjor. Det har ikke vært høyere enn 2. kvartal 2017.

Det ble født flest barn i Oslo (3,69 mot 3,63 per 1.000 innbygger i fjor), men økningen var størst i Nordland (2,42 mot 2,13). Nedgangen var størst i Vestfold og Telemark (2,22 mot 2,34).

Hvis utviklingen med flere barnefødsler varer ut året, kan Norge får den første økningen i samlet fruktbarhetstall (SFT) på 12 år, påpeker SSB.

Flest flytter ut av Oslo

Både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø hadde nedgang i folketallet i 2. kvartal 2021. De har til felles at flere flyttet fra enn til.

Det var Oslo som hadde det største flyttetapet i absolutte tall. Og mange flytter fra vår hovedstad. SSB påpeker at flyttestrømmene er store, med 9.600 innenlandske utflyttinger og 7.500 innflyttinger. Dette er det høyeste SSB har målt i 2. kvartal så lenge de har ført kvartalsvis flyttestatistikk. Vi ender med et innenlandsk flytteunderskudd på over 2.000 personer.

Flyttingen skjer åpenbart hovedsakelig til nærliggende kommuner utenfor Oslo, da både Lørenskog, Lillestrøm og Nordre Follo hadde flytteoverskudd.

Det skal bli interessant, ikke minst for Oslo, å se hvilke konsekvenser denne befolkningsendringen kan få på sikt.

SSB