Islam

Islamnet vil påvirke muslimenes stemmer ved valget

Salafistiske Islamnet er hovedarkitekten bak nettsiden “Muslimer stemmer”.  “Ved å stemme bevisst kan man ta del i å hindre islamofobiens fremvekst”, heter det på nettsiden. Listen av tema de fremmer, avslører til gangs hva organisert islam faktisk står for.  

Ifølge Klassekampen er det salafistiske Islamnet som er hovedaktøren bak nettsiden Muslimer stemmermelder NTB fredag. Og var du i tvil om at muslimene, som tradisjonelt omtales som Arbeiderpartiets stemmekveg, har svært konservative ideer om hva som er gode argumenter for å stemme, bør du definitivt avlegge nettsiden et besøk. Her er det påstander om et islamofobisk samfunn og krav om særrettigheter i et salig samrøre.

Ta et bevisst valg! Din stemme er viktig! Gi din stemme til de som beskytter din religionsfrihet og tar avstand fra islamofobiske lover! heter det på forsiden.

Og de «islamofobiske lovene» har fått en grundig gjennomgang.

Vi har kartlagt hvilke saker som har vært relatert til muslimers rettigheter og interesser opp gjennom årene. Vi har systematisk gått gjennom uttalelser i medier, debatter på Stortinget og lest de ulike lovforslag som er fremmet av de ulike partiene.

At muslimer kan finne på å gi sin stemme av andre enn religiøse årsaker, synes ikke som en nærliggende tanke. Muslimer stemmer har derfor valgt ut hele 45 ulike punkter som muslimer må tenke på når de skal gå til stemmeurnene, fordelt på kategoriene Ritualer, Bekledning, Barn og familieliv, Muslimhat, Organisasjonsliv og Flyktninger og utenriks.

85 prosent rødt

Men først har de presentert hvordan muslimer tradisjonelt stemmer i Norge, ved å vise til SSBs tall over avgitte stemmer ved forrige Stortingsvalg. Og der finnes ingen overraskelser. Hele 85 prosent av muslimene som er registrert i muslimske trossamfunn stemte Ap, SV eller Rødt. Hele 68 prosent stemte Ap.

Muslimene og KrF

Mens NTB idag har tolket det dithen at «Gruppe knyttet til Islamnet ber muslimer stemme på KrF», er det en sannhet med modifikasjoner. Riktignok kommer KrF best ut av muslimenes særkravliste, men oppsettet på siden, med illustrasjon av den overveldende støtten til Arbeiderpartiet på forsiden, indikerer at det er nettopp denne informasjonen som er viktigst.

En nærmere gjennomgang av den muslimske særkravlisten viser at det ikke finnes partier i Norge som er i nærheten av å oppfylle muslimenes krav til et samfunn «uten islamofobiske lover».

Riktignok kommer KrF best ut, men under punktet «Resultater» framlegges beviset på at den norske partifloraen totalt sett byr på mye hat og forakt, skal vi tro Muslimer Stemmer. Verst ut kommer ikke overraskende Frp, men Ap er verre enn H på kartleggingen. Eller for å si det som en av muslimene som har gitt sin respons på nettsiden, Wakas Mir:

«SubhanAllah, etter å ha sett på arbeidet bak denne nettsiden kan muslimene klart og tydelig se at mange av de partiene dem har stemt på i flere år har egentlig aldri stått opp for dem. Jeg anbefaler alle muslimer å gå gjennom denne siden før de stemmer.»

Viktige saker

Islamnet og Muslimer stemmer er ikke i tvil om hvordan idealsamfunnet skal se ut. Det skal styres av islam. Disse 45 punktene er «viktigst» å kontrollere partienes status på for muslimer som skal avgi sin stemme, opplyser nettstedet. Her skal ingen oppfordres til å tenke selv, så Muslimer stemmer har gitt fasiten, slik at muslimene får vite hva de skal mene og når de skal svare «ja» og «nei». Svarene er fargelagt, slik at dersom partiene går inn for gitte svaralternativ, er grønt svar «riktig» og rødt svar er «feil» ihht islam.

 1. Vil forby bønne-/stillerom på skole
 2. Vil tillate bruk av klasserom for bønn
 3. Vil tilrettelegge faste bønne-/stillerom på skolen
 4. Forby offentlige bønnerop
 5.  Tilrettelegge halalmat i fengsler
 6. Forby import av halal-kjøtt slaktet uten bedøvelse  (Siden informerer forøvrig om at Det islamske kultursenter samfunn i Norge (DIKSIN) i Norge har lov til å importere 30 tonn halalkjøtt slaktet uten bedøvelse årlig, til tross for nasjonalt forbud mot slakt uten bedøvelse.)
 7. Hindre hijab på barne- og ungdomsskolen
 8. Forby hijab på barne- og ungdomsskolen
 9. Opprettholde hijabforbud i politiet
 10. Forby hijab i Forsvaret
 11. Opprettholde hijabforbud i domstoler
 12. Forbud mot at hijab kan dekke ører i passbilde
 13. Gi arbeidsgiver rett til å nekte hijab på arbeidsplassen
 14. Gi tjenesteytere rett til å nekte kunder som bruker hijab
 15. Opprettholde forbud mot niqab på barnehager, skoler og ved høyere utdanning (Det er 100% enighet blant norske partier om at niqab ikke har noe i utdanningsinstitusjoner å gjøre. Muslimer stemmer mener forbudet må oppheves)
 16. Forby niqab i offentlig rom
 17. Forby burkini i svømmehaller og strender
 18. Forby å sende sine barn til utlandet for koranskoler
 19.  Tilrettelegge rentefri løsning for boliglån
 20. Opprettholde forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine
 21. Forby omskjæring av gutter under 15 år
 22. Motstand mot muslimske privatskoler
 23. Forby muslimske SFO-tilbud med overnatting
 24. Opprettholde forbud mot adskilt svømmeundervisning
 25. Støtter at arbeidsgivere kan nekte jobb til muslimer som av religiøse årsaker unngår fysisk kontakt når de hilser
 26. Gi statsstøtte til muslimfiendtlige HRS
 27. Støtte til handlingsplan mot muslimhat
 28. Støtter islamofobe hatgruppers rett til å skjende Koranen
 29. Støtter retten til å produsere islamofobe Muhammed-karikaturer
 30. Ønsker å danne regjering med FrP som vil innskrenke muslimers religionsfrihet
 31. Kartlegge og utføre tilsyn av religiøs undervisning
 32. Nekte statsstøtte til moskeer som driver kjønnsdelt koranskole eller annen undervisning
 33. Nekte statsstøtte til moskeer som driver koranskoler eller undervisning på andre språk enn norsk
 34. Nekte statsstøtte til moskeer som driver koranskoler eller undervisning hvor det fremmes «ekstreme holdninger»
 35. Nekte statsstøtte til trossamfunn som ikke har minst 40% kvinner i styret
 36. Forby byggingen av utpregede moskéer med bl.a. minareter
 37. Innreiseforbud mot såkalte muslimske hatpredikanter
 38. Kutte statsstøtte til trossamfunn som mottar finansiering av muslimske stater
 39. Lage særegne samfunnskontrakter mellom trossamfunn og staten for å «fremme integrering»
 40. Hindre etableringen av et muslimsk samfunnshus og aktivitetssenter i Groruddalen
 41. Prioritere kristne, ahmadiyya og jesidiske flyktninger over muslimske
 42. Øke antall kvoteflyktninger
 43. Støtter Palestina mot ulovlig okkuperte bosetninger
 44. Støtter Kashmirs befolknings rett til løsrivning fra India
 45. Støtte til uigurer i Kina

Dersom man var i tvil om organisert islams agenda, har man i alle fall denne listen som et ettertrykkelig bevis å ty til. Muslimene i Islamnet og Muslimer stemmer stempler enhver demokratisk frykt for sharia som «islamofob». Niqab er et gode, koranskoler i utlandet likeså. Tilsyn med moskeenes påvirkning av barn er islamofobt og det samme er det å nekte moskeene statlig finansiering dersom de fremmer ekstreme holdninger.

Selvsagt har muslimene bak denne «opplysningssiden» full oversikt over at det norske sinnelaget er både demokratisk og sekulært, men de oppfordrer likevel til å stemme på «de minst islamofobe». Eller som de selv omtaler konseptet å stemme på noen du ikke er enig i alt med:

Du er på et fly. Plutselig styrter flyet. Du våkner opp på en øde øy uten kommunikasjonsmidler tilgjengelig, og du er skrubbsulten. Hvis du ikke får i deg noe mat, risikerer du å ikke overleve. Det eneste du har tilgjengelig for å spise er en brødskive du har med deg fra flyturen. Den har begynt å mugne. I en normal omstendighet ville du ikke spist denne brødskiven, men du spiser den fordi alternativet er å sulte i hjel.

Det at du spiste denne brødskiven betyr ikke at du likte det. Det betyr bare at du foretrakk denne brødskiven over alternativet.
Når man stemmer på et parti med full visshet om at dette partiet har visse verdier og standpunkter som man anser som viktige, og som andre ikke har, så betyr ikke det at man er enig med alt partiet står for. Det betyr bare at man foretrekker dette partiet over alternativene.

Så kan man undres over hvorvidt Arbeiderpartiet, som mottar nær 70 prosent av sharia-stemmene, til tross for at partiet i muslimske øyne er en «muggen brødskive», selv får litt dårlig smak i munnen.