Innvandring

Britiske grensestyrker får utvidet voldsmakt mot migranter i Kanalen

For første gang kan grensestyrkene i den Den Engelske Kanalen med loven i hånd bruke “rimelig makt” for å stoppe migranter som forsøker å ta seg inn i Storbritannia med båter. De får fullmakt til å stoppe, gå ombord, omlede og holde tilbake ethvert fartøy mistenkt for menneskesmugling i henhold til The Nationality and Borders Bill.

Den nye loven tar sikte på å sette en endelig stopper for kanalmigrantene. Så langt i år har over 6600 mennesker ankommet ulovlig i småbåter, skriver The Times.

Det vil gi Border Force makt til å stoppe båter de mistenker frakter mennesker uten tillatelse, og alle som blir pågrepet idet de krysser kanalen i småbåt uten denne tillatelsen, vil bli arrestert og få en fengselsstraff på opptil fire år.

Omtrent seks av ti personer i Storbritannias asylsystem ankom ulovlig, noe som betyr at antallet som risikerer å bli arrest kan bli tusenvis.

Utvidet voldsmakt

Den engelske avisen skriver at grensevaktene for første gang gis mulighet til å fysisk forhindre migrantene i å ta seg i land.

Eksisterende lover tillater Border Force-tjenestemenn å bruke batonger og håndjern for personlig beskyttelse, men i henhold til den nye lovgivningen vil de få lov til å bruke disse når de går ombord i båtene, dersom migrantene motstår arrestasjon eller utgjør en trussel.

De vil være i stand til å bruke den samme definisjonen av «rimelig styrke» som tjenestemenn kan gjøre når de tvinger illegale migranter av et fly. Tiltakene tar sikte på å slå ned på kanalmigrantene.

Mens kritikere har anklaget regjeringen for å «importere grusomme og umenneskelige tilnærminger til mennesker som søker sikkerhet», er den britiske innenriksministeren klar på at lovforslaget både er viktig og riktig.

Innenriksdepartementet har ifølge The Times opplyst at det ville være etter offisers skjønn hvordan «rimelig styrke» ville tolkes.

Ny migrasjonslov

Den britiske regjeringen offentliggjorde tirsdag The Nationality and Borders Bill.

På regjeringens nettsider kan man lese at «Lov om nasjonalitet og grenser er hjørnesteinen i regjeringens nye plan for innvandring, og er den mest omfattende reformen på flere tiår med sikte på å rette opp det ødelagte asylsystemet».

Lovforslaget – og den bredere planen – har tre hovedmål:

  • Å gjøre systemet mer rettferdig og mer effektivt slik at vi bedre kan beskytte og støtte de som har reelt behov for asyl.
  • Å avskrekke ulovlig innreise til Storbritannia, bryte forretningsmodellen med kriminelle nettverk for menneskehandel og redde liv.
  • Å returnere personer som ikke har rett til å være i Storbritannia.

Lovforslaget er det strengeste på flere tiår, og et direkte resultat av et dysfunksjonelt asylsystem. Grenserstyrkenes makt til å omdirigere båter tilbake til Frankrike vil kreve avtale med den franske regjeringen, men samtalene om en slik avtale har brutt sammen.

Innenriksminister Priti Patel har forsøkt å legge press på den franske regjeringen for å undertegne en bilateral avtale. Den krever at Frankrike tar tilbake migranter som krysser Kanalen ulovlig, med mål om å bryte opp nettverket av organiserte menneskesmuglere. Hun sa at land over hele Europa har «en moralsk plikt og et moralsk ansvar for å ta opp dette problemet fordi folk dør», skriver The Times.

Sanksjoner

Lovforslaget inneholder også nye fullmakter for innenriksministeren. Innenriksdepartementet skal kunne blokkere, forsinke eller øke avgiftene for visum fra land som nekter å ta tilbake asylsøkere som ikke har krav på opphold. Strategien er utformet for å «oppmuntre» land som Iran, Pakistan, Sudan, Irak, Eritrea og Filippinene til å ta tilbake flere statsborgere som er ulovlige innvandrere eller utenlandske kriminelle i Storbritannia, skriver The Times.

En person kan få en søknad om britisk visum forsinket eller bli nektet – eller pådra seg høyere avgifter hvis regjeringen nekter å bosette utenlandske kriminelle. Innenriksminister Priti Patel sa: «Vi vil vurdere sanksjoner – og det kan være visum, det kan være andre aspekter som visumavgifter, eller til og med å stoppe visumbehandlingen – vi vil vurdere alle alternativene, og det er ett av tiltakene til denne regningen».

Lovforslaget bekrefter også planene om å sende asylsøkere til utlandet for søknadsbehandling, men ministre og tjenestemenn nektet å kommentere hvor disse sentrene ville være basert, ifølge avisen.

Asylsøkere arrestert til sjøs vil bli tiltalt under en ny lovhjemmel for de som «ankommer Storbritannia uten gyldig innreisetillatelse» og vil få opptil fire års fengsel. De vil bli plassert i spesialbygde «mottakssentre» eller sendt til nye asylsentra i tredjeland med andre migranter som har forsøkt å komme inn i Storbritannia ulovlig.

Vitenskapelige metoder

For første gang i Storbritannia vil vitenskapelige metoder brukes for å vurdere alderen til asylsøkere som hevder å være barn. For tiden involverer aldersvurderinger bare atferds- og språkanalyser, men et nytt, uavhengig landsdekkende vurderingspanel vil bruke røntgenbilder av tenner og andre vitenskapelige bevis for å fastslå migrantenes alder, skriver The Times.

Regjeringen vil skrote de eksisterende reglene som angir at en asylsøker som hevder å være et barn «ser ut til å være under 25” må behandles som mindreårig til aldersbekreftelsesprosessen er ferdig. Aldersgrensen reduseres til 18 år.

Påståtte enslige mindreårige asylsøkere som i realiteten er voksne menn mistenkes å utgjøre en stor andel av migrantene som ankommer landet.

Migrantkrisen er en enorm utfordring for den britiske regjeringen og det kan ennå være langt fram til en bilateral avtale med Frankrike er på plass. De nye lovforslagene er likevel et tegn på et asylsystem i kraftig endring, der påstandene om «verdig trengende» ikke lenger er nok til å åpne grensene for alle som har ressurser til å ta seg til Europa.