Den kulturelle revolusjonen

Vold, overgrep og islam-rekruttering i svenske ungdomshjem

En omfattende granskning av svenske ungdomshjem viser at personalet i flere av hjemmene utsetter ungdommene for seksuelle overgrep, vold, kollektiv avstraffelse og forsøk på rekruttering til islam. Kommunene, som betaler private aktører millioner årlig for "omsorgen", fortsetter å bruke disse ungdomshjemmene etter avsløringene. 

Sveriges Television har i en rekke reportasjer avdekket alvorlig svikt i mer enn 50 såkalte HVB-hjem. Forkortelsen står for «Hem för vård eller boende», og er altså et omsorgs- og botilbud for ungdom med omfattende omsorgsbehov.

200 millioner til verstingene

Til tross for at de verste HVB-hjemmene i flere år har blitt kritisert for overgrep, vold og utrygghet, har sosialtjenesten i kommunene fortsatt å bruke dem. SVTs gjennomgang viser at 50 HVB-boliger der det har vært varslet og dokumentert grov tjenestesvikt har mottatt over 200 millioner SEK per år.

Den svenske statskanalen har gått grundig til verks for å dokumentere de kommunale pengedryssene.

SVT Nyheter har nå samlet alle HVB-boligene som alle kommuner kjøpte plasser fra siste tre år i en unik database, og kontrollert hvor mye penger de betalte ut. Så kjørte vi dataene mot de 50 mest kritiserte hjemmene. Og SVT kan i dag avsløre at over 200 millioner i året har gått hjem med gjentatt forseelse. Linköping har betalt mest ut: 93 millioner SEK, etterfulgt av Västerås med 42 millioner SEK.

Kanalen opplyser videre at i ni kommuner har hver tredje disponible krone i kommunebudsjettet gått til å betale private aktører for omsorg som står til strykkarakter.

«Verstinghjemmene» har ansatte som kommer ruset på jobb, som mangler utdannelse og som utsetter ungdommene for alvorlige krenkelser.

Mangler oversikt

SVTs granskning viser at kommunene ofte ikke vet hvilke tjenester de reelt sett kjøper, og at hjem som påstår at beboerne lyver får fortsette til tross for varsler om seksuelle overgrep utført av personalet i hjemmene.

SVTs gjennomgang viser også at hjem som har blitt svartelistet av egen kommune, kan leies inn av andre kommuners sosialtjenester, som fortsetter å sende barn dit uten å vite problemene. Et eksempel er «Vägarna videre omsorg» i Uppsala, som ble undersøkt av både Ivo (Inspektionen för vård och omsorg, min anm.) og Uppsala kommune i fjor etter rapporter fra hjemmet om ansatte som er hardhendte, seksuelt trakasserer barn, prøver å rekruttere dem til islam og tvinger barna til å dra til moské.

I praksis betaler dermed kommunene for at barn som ofte fra før er utsatt for overgrep, blir overført til ungdomshjem der overgrepene fortsetter med uforminsket styrke.

Islam-press og narkotika

Den såkalte «mangfoldsrekrutteringen» til arbeid i sosialsektoren er ikke genuint for Sverige, den samme rekrutteringen foregår i Norge. Rekrutteringen til de svenske ungdomshjemmene er åpenbart ikke noe unntak. Men et stort problem er at ungdommene som forteller om ansatte som presser på for å rekruttere dem til islam ikke blir trodd.

I Uppsala har ungdom fortalt om at de blir tvunget til å gå i moskeen. De ansatte nekter for at det har skjedd, og kommunen har valgt å tro de ansatte i stedet for å tro på ungdommene som ble utsatt for tvang.

I kommunens egen utredning innrømmer selskapet «Vägarna videre omsorg» at narkotikaproblemer blant de ansatte har forkommet tidligere. Andre deler av kritikken, sier selskapet, er ofte basert på «forvrengte situasjoner og til og med falske historier», skriver SVT.

For mange ungdommer blir ungdomshjemmet en inngangsport til narkotikamisbruk.

Fire fryktelige år

SVT har intervjuet Juni, en 16 år gammel jente som har blitt flyttet fra ungdomshjem til ungdomshjem en rekke ganger siden hun var 12 år. Den unge jenta har høytfungerende autisme og har hatt behov for stabil omsorg, men beskriver et mareritt uten ende de fire årene hun har tilbrakt i forskjellige institusjoner.

I intervjuet, som du kan se her, forteller jenta om hvordan hun har bodd i hele ni ulike ungdomshjem og til slutt endte på SIS, som er den svenske statens lukkede ungdomshjem. Hun forteller om hvor redd hun var da hun ble hentet av sosialtjenesten da hun var 12, og hvordan hun fikk tilgang på narkotika i ungdomshjemmene.

Jentas historie er en historie om et system som totalt svikter samfunnets aller svakeste.

Illustrasjon: Skjermbilde SVTs intervju med Juni.