Den kulturelle revolusjonen

Stikkprøve avslørte omfattende pensjonsjuks blant innvandrere

Svenske pensjonsmyndigheter har foretatt en stikkprøve av pensjonsutbetalinger til innvandrere. Den avslørte at over halvparten av pensjonistene oppga uriktige opplysninger til staten, slik at de mottok dobbel pensjon. 

I en pressemelding fra Pensionsmyndigheten.se opplyses det at de har fått midler til å gjennomføre hyppigere stikkprøver, der den første stikkprøven resulterte i krav om tilbakebetalinger i millionklassen, samt at de har forhindret fremtidige utbetalinger på totalt 35 millioner svenske kroner.

Kun et lite utvalg

Pensjonsmyndighetene opplyser at millionbeløpet den svenske staten har klart å forhindre i fremtidige utbetalinger er tilknyttet et lite utvalg av innvandrerbefolkningen. De planlegger flere kontroller, men denne gang var det stikkprøver av innvandrere fra Bosnia-Hercegovina.

Kontrollen var basert på i overkant av 300 pensjonsmottakere hvor de svenske Pensjonsmyndighetene undersøkte om pensjonistene mottar utenlandsk pensjon, og om de har opplyst om dette ved beregning av pensjon fra den svenske staten. Stikkprøvene ble kjørt opp mot søknader om generell pensjon der søkeren har oppgitt at de ikke har pensjon fra et annet land. I kontrollen har fokus vært på mennesker som immigrerte fra dagens Bosnia-Hercegovina, opplyses det i pressemeldingen.

– Vi valgte å starte med akkurat dette landet ettersom mange immigrerte til Sverige i yrkesaktiv alder, noe som betyr at vi antar at de kan få pensjon fra hjemlandet sitt. De må rapportere pensjonen fra hjemlandet i søknaden sin, og dette har ikke blitt gjort i tilstrekkelig grad, sier Magnus Rodin, som er leder for Pensjonsmyndighetenes produksjonsavdeling.

Kontrollen viste at over halvparten av pensjonsmottakerne, 167 av 316, hadde unnlatt å opplyse om pensjon fra opprinnelseslandet, slik at avgjørelser om utbetaling av svensk pensjon ble tatt på feil grunnlag. Kontrollen har ført til tilbakebetalingskrav på 4,4 millioner svenske kroner i feilutbetalinger og 34,3 millioner i stoppede fremtidige feilutbetalinger.

Toppen av isberget

Kontrollene utvides nå til å gjennomgå pensjonssøknader som kan mistenkes å være feil blant innvandrere med opprinnelse i andre land.

– Det er viktig at du ikke glemmer noe pensjon fra andre land når du søker om generell pensjon i Sverige. Det er også bedre å informere oss om du tror det kan ha vært galt slik at et mulig tilbakebetalingskrav ikke blir unødvendig stort, sier Magnus Rodin i pressemeldingen.

Å «glemme» å svare ja når du skal krysse av på «ja» eller «nei» på spørsmål om du mottar pensjon fra hjemlandet må sies å være en svært velvillig tolkning av slikt juks.

Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen, ifølge SSB (2017-tall). Når skarve 167 pensjonister står for juks som ville belastet svenske skattebetalere opp mot 40 millioner kroner, kan man bare gjette hvilke beløp som forsøkes svindlet ved å oppgi feil opplysninger i søknader om ulike offentlige ytelser totalt sett.