Innsparket

Nå sier tyskerne nei til flere asylsøkere

Når selv politisk korrekte tyskere sier nok eller nok, bør vi lytte.

Mens mektige Angela Merkel er på vei ut av politikken, viser en ny meningsmåling at tyskerne har fått nok av hennes innvandringsliberale politikk.

Målingen er initiert av det såkalte diakoni, som representerer landets protestantiske kirker, og det kan være at den sender sjokkbølger både i diakonien og offentligheten. For den viser at de politiske korrekte tyskerne er blitt langt mer kritisk overfor strømmen av asylsøkere og landets politiske håndtering av asylsaker.

Det til tross for at tyskerne – med sin historie – har vært ekstremt forsiktige med å tilkjennegi noe som kunne lukte av nasjonalisme.

Flertallet sier nei til flere

I målingen, med totalt 5.000 respondenter, svarer om lag 25 prosent at landet bør ta imot flere flyktninger. Nesten 60 prosent sier nei til flere flyktninger. I spørsmålet ble det til og med eksplisitt presisert at antallet flyktninger øker over hele verden, uten at det ser ut til å ha fått noen betydning, melder taz.de.

Spesielt de eldre er blitt mer innvandringsrestriktive. 67 prosent av dem sier nei til flere flyktninger, mens rundt 48 prosent av de under 40 år mener det samme. Altså noe mindre, men fortsatt høyt.

Fordelt på sysselsettingsstatus, stemmeadferd, inntekt og bosted, er det bred enighet om ikke å la flere flyktninger komme inn i landet, rapporterer avisen, som peker på at størrelsen på flertallet varierer, men mønsteret er det samme. Og det uansett om respondentene er venstreorienterte eller borgerlige velgere (CDU, Merkels parti), mannlige eller kvinnelige velgere, akademikere eller personer uten yrkesfaglig utdanning, selvstendig næringsdrivende eller pensjonister, byboere eller mennesker på landsbygda, eller øst- eller vesttyskere.

To grupper skiller seg ut: unge under utdannelse og velgerne til De Grønne. Her er flertallet for å gi flere asyl.

Integreringen er mislykket

Meningsmålingen avdekker også at tyskerne ikke er det minste imponert over integreringen.

På spørsmål om dem som er kommet i løpet av de siste ti år oppfattes som godt integrert, finner kun 12,5 prosent å kunne svare ja. Om lag 30 prosent holder en knapp på «delvis», mens 57 prosent heller mot nei eller det mer kategoriske, «nei, definitivt ikke».

Brutt ned på grupper er det ikke flertall i noen av gruppene for en vellykket integrering.

Diakonileder Ulrich Lilie konkluderer med at mottakelsen og integreringen av flyktninger i Tyskland åpenbart ikke kan betraktes som en suksess.

For å si det slik: ikke i Tyskland heller, noe som bør fortelle oss at det er noen forholdstall vi må forholde oss til. Det er en sammenheng mellom antall innvandrere, type innvandrere og integrering. Vi må slutte å late som om en slik sammenheng ikke eksisterer.

(Tipset via Den Korte Avis)