Islam

Mangler nesten 20 millioner til stormoské i Groruddalen

Salafistene i Islam Net mangler i underkant av 20 millioner til oppkjøp av Oslo skytesenter i Grorruddalen. Ifølge kontrakten på rundt 60 millioner kroner skulle det resterende beløpet betales inn innen utgangen av mai. Har utenlandske investorer sviktet?

Det vakte betydelig oppsikt da det ble kjent at Islam Net hadde signert kontrakt om å overta Oslo skytesenters store anlegg i Haavard Martinsens vei 5 i Groruddalen. Skytesenteret inneholder både en riflebane på rundt 50 meter og en pistolbane på 25 meter, i tillegg til blant annet konferanserom/selskapslokal. Senteret har flittig blitt benyttet til trening av eksempelvis spesialstyrker i Oslopolitiet.

Får hjelp av internasjonalt beryktet ekstremist

Islam Net var i fjor ute med en promoteringsvideo, Save Iman, der de ber om donasjoner på engelsk til et aktivitetssenter for ungdom, et misjonssenter og en moské på den 7,5 mål store tomta.

Samtidig benektet Islam Net at de 70 prosentene som allerede var innsamlet hadde bånd til utlandet. Alle pengene, i overkant av 40 millioner kroner var samlet inn i Norge, het det.

Hvorvidt dette var sant, var det god grunn til å stille spørsmål ved. Et moment er at promoteringen rettes på engelsk mot utlandet, et annet moment er at en av Indias mest kjente salafister, Zakir Naik, aktivt promoterer samme senter i Groruddalen for Islam Net, med lenke til Islam Nets kampanje. Vi kunne allerede i 2010 fortelle at Naik ble nektet innreise til Storbritannia av daværende innenriksminister Theresa May. Naik er også nektet innreise til Canada grunnet sin ekstremisme som salafist.

Saveiman.com har det i flere måneder nå ligget følgende beskjed:

We have – Alhamdulillah – signed the contract to purchase a building with its own property to convert it into this multi purpose Masjid and community center.

We have so far – Alhamdulillah – paid 70% of the total price!

Som man ser har det vært nedtelling frem til i går, 30 mai. Samtidig har ikke beskjeden om at de har samlet inn 70 prosent av kjøpesummen endret seg på lang tid. Da vi omtalte prosjektet første gang i august 2019, sa Islam Net at de hadde samlet inn 1 million dollar, altså rundt 10 millioner kroner. Litt over ett år senere het det at 70 prosent av rundt 40 millioner kroner var samlet inn gjennom gaver og private lån i Norge. Altså har Islam Net – skal vi tro dem – på relativt kort tid klart å samle inn rundt 30 millioner kroner – i Norge. Men bildet over levner liten tvil om at Islam Net, via underorganisasjonen Iman aktivitetssenter, henvender seg til «over 1,8 milliarder muslimer i verden».

Bekrefter at moské skal bygges

At Islam Net ikke står som avsender, men et «aktivitetssenter» for ungdom, kan være ren strategi for å unngå den nye trossamfunnsloven der det heter at «Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd». Islam Net er ikke registrert som et trossamfunn, men har vært tydelige på at aktivitetssenteret skal inneholde en moské. Og moskeer i Norge er berettiget offentlig støtte per medlem, rundt 1.100 kroner fra stat og kommune

Masjid (moské, red) with proper wodhoo (rituelle vaskemuligheter, red.) and praying fascilities.

Dette er hva som nevnes i første punkt av syv punkter som aktivitetssenteret skal romme.

Til Filter Nyheter skrev Islam Net-lederen Fahad Qureshi tidligere i år dette da han ble spurt om den engelskspråklige innsamlingskampanjen og finansieringen av eiendomskjøpet.

«(…) for å presisere, vi mottar ikke en eneste krone fra utenlandske statlige aktører, organisasjoner eller individer. Vi er imot all form for utenlandsfinansiering fra totalitære regimer som ikke respekterer trosfrihet eller menneskerettigheter.»

Formuleringene til Qureshi levner lite tvil om at kjenner til den nye trossamfunnslovensom trådde i kraft i år.

Islam Net har laget flere promoteringsvideoer for prosjektet sitt, som denne.

Hva sier Regjeringen og Stortinget?

Det har ikke vært noen reaksjoner å registrere fra Regjeringen Solberg eller fra Stortingets talerstol på Islam Nets satsning i Groruddalen og koblingene til internasjonal ekstremisme, det vil si verdensomspennende salafistisk bevegelse ledet av Zakir Naik og hans mange prosjekt, som Peace TV.

Norge står på stedet hvil i møte med antakelig den raskest voksende totalitære bevegelsen i Vest-Europa, salafismen. Vil vår politiske ledelse tillate at totalitær ideologi spres blant unge i den delen av landet vårt som nå ligger lengst fra Norge – utenforskapsområdene i Groruddalen?