Innvandring

Hellas setter foten ned: sender migranter tilbake til Tyrkia

Folk fra Syria, Afghanistan og en rekke andre land kan nå glemme å ta seg fra Tyrkia over til Hellas og søke asyl. Hellas sender dem nå tilbake til Tyrkia, fordi Tyrkia anses som et trygt land. Ser vi begynnelsen på en ny europeisk politikk?

Asylanter fra Syria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh and Somalia er trygge i det islamdominerte landet Tyrkia. De er ikke truet der grunnet rase, religion, politiske overbevisninger eller statsborgerskap, mener Hellas.

Derfor har Hellas vedtatt ny lov på innvandringsfeltet.

Avvisning eller hurtigbehandling

Statsråden for innvandring og asyl i Hellas, Notis Mitarakis, sier Tyrkia er et trygt tredjeland. Å definere Tyrkia «som et trygt tredjeland er et viktig skritt i å takle ulovlige innvandringsstrømmer og den kriminelle aktiviteten til smuglernettverk», sier Mitarakis.

Konkret vil Hellas enten avvise totalt migranter fra nevnte land, eller først hurtigbehandle og gi avslag, for så å returnere dem til Tyrkia. Hurtigbehandlingen skal ta en til to dager. De avviste vil bli henvist til å søke beskyttelse i Tyrkia, landet de oppholdt seg i før reisen over havnet til Hellas.

Beslutningen forventes å øke presset på at Tyrkia gjennomfører felleserklæringen med EU som forplikter Tyrkia til ikke å tillate smuglerligaer og passeringer av migranter til Hellas.

Reduserer strømmen også til Norge

Migranter fra Syria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh and Somalia utgjør rundt 90 prosent av dagens asylsøkere i Hellas.

Kilder i det greske departementet for innvandring, sier til Greek City Times at den nye politikken vil ha som resultat at nåværende illegale migranter vil advare folk i sine respektive hjemland om at Hellas ikke er en innfallsport til Europa. Man forventer at dette raskt vil redusere antall migranter som tar seg videre oppover Europa til land som Frankrike og Tyskland. Dette vil selvsagt også redusere strømmen videre til Skandinavia og Norge.

Det burde være fullt mulig for andre europeiske land å gjøre det samme som Hellas nå gjør, land som Spania og Italia. Europa har i årtier opptrådt som Den trojanske hesten på vei mot Romerrikets sammenbrudd. Vi er nærmest på overtid i forhold til å sette foten ned for å bevare et kulturelt gjenkjennbart kontinent.