Den kulturelle revolusjonen

Den norske kirke heller babyen ut med dåpsvannet

Kirka burde representere et kulturelt fellesskap for Norge, men den svikter. Nå sitter de snart igjen med kun flotte kirkebygg som stadig færre tar del i. Nye tall fra SSB viser nemlig kraftig nedgang i antall døpte.

Det er flere enn meg som er sint, forbannet og såret over Den norske kirke. DNK er blitt en politisk, venstreorientert propagandamaskin, som gjør at man styrer unna de nydeligste, ærbødigste møteplasser som Norge historisk har å by på.

Man orker ikke gå i kirken for å bli indoktrinert av det som høres ut som en innøvd øvelse av en skuespiller forkledd i en prestedrakt som preker om verdens nød og Norges forpliktelser og ansvar for å hjelpe flest mulig – ikke der, men her. Vi er så rike, jamres det, mens man plutselig blir smertelig klar over at i de hellige hus er den synlige skjønnheten plassert fra kirkebenkene og oppover. Følelsen av at kirkebenken er en tannlegestol du aller helst vil opp av så raskt som mulig vokser, og presten opptrer som en tannlege viftende med et enormt bor som du vet skal stappes i kjeften på deg.

Eller det politiske engasjementet i DNK som gjør deg rådvill. Boikott Israel! tordner det, mens du har mest lyst til å skrike Er du blitt antisemitt!? Hva Faen skal vi gjøre med Hamas – og du snakker om ikke-vold!? 

DNK har forlatt det norske folk, da blir det i ordets rette forstand bare menigheten igjen – og den blir snevrere og snevrere.

La de små barn…

I 2020 ble det døpt 23.800 personer i DNK. Det er over 4.000 færre, en nedgang på 15 prosent, enn året før og det laveste antallet registrert i SSBs statistikk som går tilbake til 2005, da det ble døpt 43.106.

Forholdstallet mellom fødte og døpte bare øker, og det øker voldsomt. I 2005 var differansen mellom fødte og døpte på 13.740, ti år etter, i 2015, på 24.942. I 2020 var det økt til 29.157. Kanskje sistnevnte tall har noe med koronaåret å gjøre, men uansett er den kraftige nedgangen i antallet døpte et faktum.

 

SSB