Den kulturelle revolusjonen

Viste Muhammedkarikaturer i undervisningen – ble frosset ut av kollegene

Danske Jannie Bøgh brukte Muhammedkarikaturer i undervisningen. Det resulterte i utskjelling av kolleger, krisemøte med psykolog for samtlige av skolens ansatte og total utfrysing. Nå underviser hun alene i en spesialklasse som egentlig krever tre lærere fordi ingen vil jobbe i samme rom som henne.

Den danske spesialpedagogen mener det er åpenbart at man skal bruke karikaturer i undervisningen når man skal lære elever om ytringsfrihet. Hun tok skrekkelig feil da hun antok at dette var en holdning lærerkollegene hennes delte.

Stygg frykt

Frykten er ekte og stygg, skriver Jannie Bøgh på sin Facebookside. Da hun for et halvt år siden gjennomførte en undervisningsøkt der hun brukte karikaturtegninger, reagerte lærerne hun arbeidet i team med.

Det viste sig, at jeg ikke havde mine kollegers opbakning.
Tværtimod.
Klassens matematiklærer, som også er min tillidsrepræsentant, gav mig en verbal overhaling og har nægtet at være i lokale med mig efterfølgende. Hans timer, blev derfor også mine.
Min teammakker følte sig traumatiseret, og blev flyttet til en anden klasse. Hendes timer, blev derfor også mine.
Pædagogen havde sagt op.

Jannie Bøghs tro på ytringsfriheten ble møtt med sinne og utskjelling av hennes egen tillitsvalgte, mens Bøgh selv ble beskyldt for å ha traumatisert kollegene sine. I stedet for å forsvare spesialpedagogen og hennes undervisningsvalg, valgte skolens ledelse å innkalle til krisemøte, skriver hun.

Der blev afholdt krisemøde med psykolog for samtlige af skolens ansatte.
De er vrede og bange -også nu, et halvt år efter.

Krisemøtet som ble avholdt var åpenbart ikke nok for de øvrige ansatte ved skolen. Et halvt år etter hendelsen fortsetter kollegene å trakassere Bøgh.

Når jeg træder ind på lærerværelset, bliver der bomstille.
Ingen hilser længere på gangen.
Jeg er blevet kaldt ufattelig grimme gloser.
Jeg er blevet skubbet.
Jeg er lagt for had.

Ansvar

Skolens ledelse mener ifølge Bøgh at hun selv må ta ansvar for det hun har utsatt kollegene for.

Min leder siger at jeg skal tage ansvar, for at “have gjort noget, ved nogen”
Jeg vil ikke tage ansvar for andres følelser.
Jeg tager ansvar for mine holdninger.
Dem står jeg inde for.
Dem kæmper jeg for.
Selvfølgelig skal muhammed-tegningerne anvendes i undervisningen.

Spesialpedagogen har sterke følelser knyttet til ytringsfrihet og er villig til å kjempe for fortsatt bruk av Muhammed-karikaturer i undervisningen. Hun vil verken ta ansvar for kollegenes frykt eller skoleledelsens slutninger.

Norsk frykt

Frykt blant lærere etter halshuggingen av den franske læreren Samuel Paty i Frankrike er tiltakende over hele Europa. I Norge ble det gjennomført en undersøkelse i november 2020 som viste at frykten også rammet de norske lærerne.

Undersøkelsen blant lærere som Utdanningsforbundet gjennomførte for fagbladet Utdanning, viste at hver tredje spurte er ganske redd eller svært redd for konsekvensene av å vise frem Muhammed-karikaturer i undervisningen, skrev Utdanningsnytt.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal kommenterte funnene slik:

– Men det er tankevekkende at så mange er redde for mulige konsekvenser. Så går det an å forstå hvorfor det er slik, i lys av drapet på Samuel Paty og andre hendelser knyttet til karikaturtegningene.

Handal mener det bør være opp til den enkelte lærer hvorvidt han eller hun velger å bruke karikaturtegninger i undervisningen.

– Men i andre situasjoner kan det hende læreren skal gjøre det, selv om de vet at det kan støte noen elever. Det finnes ingen fasit. Derfor er det så viktig at lærerne selv gjør disse avveiningene ut fra deres situasjon, sa han til Utdanningsnytt.

Krenkbare muslimske elever

I den nevnte undersøkelsen oppgir nærmere halvparten av lærerne det som krevende å undervise i temaer som kan støte elever. Over 40 prosent opplever å stå alene i vurderinger de må gjøre i forbindelse med slike utfordringer. Undersøkelsen viser at de aller fleste lærerne unngår å bruke karikaturer i undervisningen.

Det er likevel langt fra en forståelig frykt hos lærere etter halshuggingen av Samuel Paty til den direkte utfrysingen og sjikaneringen den danske læreren Jannie Bøgh har opplevd etter å ha vist karikaturer i klasserommet.

Et vesentlig spørsmål som ikke er stilt i Utdanningsforbundets undersøkelse, er hvordan kollegaer reagerer dersom lærere viser karikaturer. Hvis svaret gjenspeiler behandlingen Bøgh har blitt utsatt for, har også norsk skole et stort problem.