Innvandring

Syriske familier får en halv million kroner hver i returstøtte

De danske støtteordningene for frivillig retur gjør at hver syriske familie som reiser, vil være svært velstående etter syrisk standard. To voksne og ett barn utløser økonomisk støtte på over en halv million danske kroner. En leilighet på 150 kvadratmeter i et godt strøk i Damaskus koster omtrent halvparten. Inger Støjberg ber de samme om å takke danskene.

Mens norske myndigheter har besluttet at det er for farlig for syrere å returnere til hjemlandet, har danskene vurdert at Damaskus og omliggende områder er trygge nok til at syrerne kan reise hjem og begynne gjenoppbyggingen av landet. Med på reisen får de en økonomisk bonus fra vertslandet som gir mulighet til et godt liv.

Åpent brev

Inger Støjberg, som var innvandringsminister for Venstre, nå såkalt løsgjenger i Folketinget, da de fleste syrerne kom til Danmark skrev fredag et åpent brev til de syriske flyktningene på sin Facebook-side.

Kjære syriske flyktninger.

Nå er det på tide å reise hjem igjen.

Jeg var utenriksminister da du kom til Danmark. Jeg vet derfor nøyaktig hva som var avtalen mellom deg og oss dansker når du kom. Avtalen var at vi beskyttet deg mens krigen raserte, men at du selvfølgelig skulle reise hjem den dagen det ble mulig for deg igjen.

Nå er tiden kommet for at du starter reisen hjem. Hjemme for å bygge Syria opp igjen. Det var avtalen – og du har en moralsk forpliktelse til å oppfylle den. Uten innsigelser og uten spørsmål, men i takknemlighet til det danske folk.

Da dere kom til Danmark, sa vi tydelig ifra at vi forventet at dere skulle bosette dere under danske regler og forsørge dere mens dere var her. For få av dere har levd opp til det. Ellers har vi gjort alt vi kan for å hjelpe dere best mulig. Du har fått danskundervisning, fått veiledning og utdanning. Vi har signert trepartsavtale og laget nye ordninger for dere.

Med andre ord, vi har hjulpet deg etter alle kunstens regler.

Alle dere unge vi ga gode muligheter til å starte en gratis utdanning, så det er noe å bygge på i Syria. Vi ga den muligheten, selv om noen av oss vel visste at ramaskrik sannsynligvis ville oppstå når vi kom dit vi er i dag: Nemlig at forholdene nå er slik, så man kan reise hjem igjen.

Støjberg er videre klar på at hun vet at det på mange måter vil være enklere å bli i Danmark enn å returnere, og at hun har forutsett ramaskrik fra den politiske venstresiden. Støjberg er likevel tydelig på at det er behov for syrere i Syria, og ikke minst på at det er behov for «sterke unge mennesker med utdanning og forståelse for demokrati».

Det var ikke vanskelig å forutse at rektorer, debattanter, røde politikere, lokalsamfunn, klassekamerater, interesseorganisasjoner og dagbladet Politiken skulle lede en kampanje for å få f.eks unge studenter til å kunne oppholde seg i Danmark, selv om behovet for vår beskyttelse har opphørt.

Rause støtteordninger

Men i motsetning til hva venstresiden ønsker å mene, er det ingen pisk å spore verken i den danske repatrieringspolitikken eller i Støjbergs åpne brev. Tvert i mot har Danmark svært rause økonomiske støtteordninger for syriske flyktninger som velger å reise tilbake. Oversikten over såkalt repatrieringsstønad viser at støtteordningene er så rause at syrerne vil ha råd til både å kjøpe en stor leilighet midt i hovedstaden eller alternativt et større hus i utkanten. Dermed vil de i de fleste tilfeller øke relativ levestandard betraktelig, da syrerne ofte er «fattige» i det danske samfunnet.

I tillegg til alle reiseutgifter, dekker den danske staten følgende:

  • Utgifter på maksimalt 31.212 dkr pr person for transport av personlige eiendeler eller hjelp til utgifter til kjøp av personlige husholdningsvarer på 31.212 dkr pr. person.
  • Hjelp til etablering i hjemlandet (betalt i to deler): 142.059 ddkr per voksen over 18 år (56.823 kr betales ved avreise og 85.236 dkr etter 1 år i hjemlandet). 43.326 dkr per barn (17.330 dkr betales ved avreise og 25.996 dkr etter 1 år i hjemlandet).
  • Kjøp og transport av utstyr til å etablere eget foretak (opptil dkr 16.446 per voksen og opptil dkr 21.240 for transport).
  • Transport av utstyr i eget foretak som hjemreisende allerede eier (inntil 16.446 kr.).
  • Utgifter til helseforsikring for personer over 18 år med inntil 7.959 dkr. Pr år i opptil 4 år – eller alternativt – når helseforsikring ikke eller bare med vanskeligheter kan tegnes i hjemlandet eller det forrige bostedslandet – betaling på inntil 7.959 dkr. per år. år i opptil 4 år for å dekke behandlingskostnader.
  • Utgifter til nødvendig medisinsk medisin medbrakt i maksimalt 1 års forbruk.
  • Utgifter til personlige medisinske hjelpemidler (opptil 6.941 dkr) og for nødvendige vaksiner.
  • Utgifter til skolegang for skolegående barn som er 5 år på hjemreise, på dkr 530 per måned pr. barn i opptil 4 år, men ikke mer enn til fylte 16 år.
  • Støtte til anskaffelse av reisedokumenter på dkr 10.404 pr. person.

I direkte støtteordninger mottar dermed hver eneste voksne person over 200.000 danske kroner i direkte overføringer. En familie med ett eller flere barn mottar over en halv million danske kroner.

En dansk krone tilsvarer omtrent 200 syriske pund. En leilighet av god størrelse midt i Damaskus koster omtrent 70.000.000 syriske pund. Det tilsvarer mindre enn 350.000 danske kroner. De danske støtteordningene gjør det dermed mulig å betale for egen bolig og samtidig ha raust med penger til livsopphold, samtidig som den danske staten fortsetter å betale for oppfølging av helse og eventuelle utgifter til barns skolegang helt fram til barna fyller 16 år.

Ingen norsk gulrot

Mens danskene er tydelige på at det lønner seg for alle parter å bruke store summer på repatriering, har Norge ingen tilsvarende gulrot for syrere som returnere. Norske myndigheter har nemlig unntatt syrere fra retten til økonomisk støtte for å reise hjem. Mens eksempelvis somaliere får økonomisk støtte dersom de vil hjem, vil ikke Norge gi syrerne tilsvarende støtte. Dette begrunner UDI med at Syria ikke er trygt nok.

Hvis du ønsker å reise tilbake til Syria, kan du ikke søke om assistert retur. Grunnen til at norske myndigheter ikke kan hjelpe deg med dette, er sikkerhetssituasjonen i landet. Dermed motarbeider praktisk talt Norge syrere som har ønske om å reise tilbake og bidra til gjenoppbygging av landet.

Det er fristende å be norske myndigheter lese Støjbergs åpne brev og tenke seg om. Støjberg avslutter med disse ordene:

Kjære syriske flyktninger: Nå er tiden kommet for at dere som har fått trukket tilbake oppholdstillatelse til å pakke sammen tingene, reise hjem og begynne gjenoppbyggingen av eget land. Og underveis, send gjerne danskene en stor takk for all hjelpen du fikk mens du trengte det. Danskene fortjener det faktisk.