Den kulturelle revolusjonen

Oslos luksus-strøk eid av arabiske investorer

Ærverdige Steen & Strøm med historie helt tilbake til 1797 eies nå av MARK, som har Abu Dabis oljefond som en av sine største investorer. En større andel luksuriøse eiendommer i hovedstaden eies i praksis av arabiske investorer. 

Aftenposten skriver lørdag at Oslos luksus-strøk er kjøpt opp av arabiske investorer.

Å gå i Nedre Slottsgate er nesten som å være i utlandet. Og faktisk er hele Oslos luksus-kvartal, inkludert legendariske Steen & Strøm, nærmere utlandet enn mange vet: ADIA, Abu Dhabis svar på det norske oljefondet, er nemlig den største investoren bak eiendommene, ifølge godt informerte kilder.

Oslo til salgs

Dersom du tror overskuddet fra Louis Vuitton-vesken du (ikke) kjøper i Oslos luksus-strøk havner på norske hender, tar du inderlig feil. Nå er nær alle bygningene i byens beste strøk eid av utenlandske investorer. Overskuddet fra norske luksus-vaner havner dermed blant annet i De Arabiske Emirater, som har investert tungt i eiendomsfirmaet MARK.

Så er det et stykke fra Stovner senter til Louis Vuitton og de andre luksusbutikkene på sørsiden av Karl Johan. Det var Søylen eiendom, med Carl Erik Krefting i spissen, som fra 2005 og utover gjorde strøket til åstedet for det til da ukjente fenomenet luksus-shopping i Oslo.

De startet med Eger og kjøpte seg opp gård for gård nedover sidegaten. Da suksessen var et faktum kom eiendomsfondet Meyer Bergman på banen og la 5,3 milliarder kroner på bordet for hele herligheten. Firmaet har siden skiftet navn til MARK, og deres største investor er ADIA – Abu Dhabi Investment Authority, skriver Aftenposten.

Milliardinvesteringene er ikke Emiratene alene om. Oslos bygninger er til salgs – og hvem som reelt sett eier hovedstadens mest luksuriøse sådanne er ikke alltid enkelt å få full oversikt over. Heller ikke MARKs ansvarlige i Norge, mannen med det treffende navnet Mark Gambler, vil kommentere hvem investorene i selskapet er.

Langsiktig arabisk satsing

Mens det tidligere ikke har vært marked for egne luksus-gater i Norge, skal dette ha endret seg radikalt de siste årene.

– Nordmenn tjener godt og har et høyt forbruk. I tillegg var det bygget opp et unikt område midt i sentrum, noe som tar år. Det var rett og slett en unik sjanse, og et prosjekt der vi satser langsiktig, sier Gamble, som er spesielt glad for at kundene etterspør luksus også i krevende tider som i år, sier Mark Gamble til Aftenposten.

Det er dermed ingen grunn til å tro annet enn at arabiske investorer vil fortsette å investere i norsk eiendom. Samtidig er det vanskelig å få oversikt over hvem som faktisk eier hva – i og med at eierforholdene i ulike investeringsselskaper kan være uoversiktlige. Slik kan investeringene ikke bare gi udemokratiske stater store inntekter, men det kan også legge til rette for hvitvasking og bruk av skatteparadiser.

Flere har påpekt at kompliserte eierstrukturer kan gjøre det vanskelig å fastslå hvem som er de faktiske eierne, og at eiendom er godt egnet til å kamuflere både hvitvasking av penger og bruk av skatteparadiser, skriver avisen.

Uetisk

I tillegg til at det er vanskelig å redegjøre for hvem som eier norske eiendommer, ligger det et etisk problem i dette; kundene er ikke oppmerksomme på hvor pengene havner når de handler i luksusbutikkene. Det er grunn til å anta at norske forbrukere vil vite dersom de er med på å berike arabiske stater, som eksempel De Arabiske Emirater.

Det arabiske landet har fremdeles sharia-domstoler og bedriver fremdeles også kjønnslemlestelse. Landinfo skriver om landet at det har tre grener av domstoler: sivilrettslige domstoler, strafferettslige domstoler og shariadomstoler.

Shariaprinsipper ligger til grunn for rettsutøvelsen i alle tre grener. Dette skillet har man også i Dubai og Ras al-Khaima (Norges ambassade i Abu Dhabi, e-post mars 2014). Egne shariadomstoler utgjør ifølge Norges ambassade i Abu Dhabi (2014) den ene av de tre grenene i domstolsystemet. De andre to grenene behandler sivile saker og kriminalsaker. Shariadomstolene har enerett på å behandle saker som angår familielivet. Dette gjelder blant annet skilsmisse, arv, foreldrerett og barnemishandlingssaker. På føderalt nivå kan shariadomstolen også behandle anker i kriminalsaker knyttet til for eksempel voldtekt, ran og promillekjøring.

Tilsvarende oppsummerer Amnesty International om landet:

De forente arabiske emirater bryter menneskerettighetene på ulike områder. Civicus, den globale alliansen for frivillige organisasjoner, rangerer De forente arabiske emirater blant de landene i verden der sivilsamfunnet er mest undertrykket.

For kundene på Steen & Strøm får dermed luksusvarene de kjøper et ubehagelig snev av sharia, samtidig som det er umulig for dem å vite det uten å lese seg opp på eiendommenes eierforhold.