Terrorisme og ekstremisme

Bevæpning av politiet forlenges igjen grunnet ekstrem-islam

Mens NRK feirer islam hver dag nå, kommer beskjeden fra politiet: Den midlertidige bevæpningen av politiet forlenges med inntil åtte uker. Årsak? "Terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet", skriver politiet.

I en kort pressemelding fra politiet heter det at «Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge midlertidig bevæpning av politiet for en periode på inntil åtte uker regnet fra og med 1. mai 2021».

Da den midlertidige bevæpningen ble videreført sist i mars, het det også at dette skyldes skjerpet trussel fra de islamske rekkene. Bevæpningen var altså nødvendig for at politiet skulle kunne avverge eller stanse islamistiske terrorhandlinger.

Det samme er tilfellet nå, ifølge pressemeldingen fra politiet.

Politiet er midlertidig bevæpnet på bakgrunn av PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet. Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige for å svare på utviklingen i trusselbildet.

– Politidirektoratets vurdering om midlertidig bevæpning er faglig begrunnet basert på det gjeldende trusselbildet, og har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Innen disse åtte ukene er gått, skal det vurderes nok en gang om bevæpning er nødvendig.

Dette skjer altså mens NRK pøser ut program som hyller islam i fastemåneden, ramadan.

Norsk offentlighet får dessuten fremdeles ikke noe som helst innsyn i hva som konkret truer landet vårt fra ekstremislamsk hold eller hvem disse kreftene er.