Islam

Tvinger hijab på indonesiske jenter

Kristne og ikke-muslimske jenteelever tvinges til å bruke hijab og blir trakassert på skolen. Islamismen fester stadig grepet i Indonesia.

Det bor over 270 millioner mennesker i Indonesia, som er verdens fjerde mest folkerike land. Landet har ingen statsreligion, men nesten ni av ti av befolkningen er muslimer. Det gjør også Indonesia til det landet i verden med flest muslimer. Fra 1970/80-tallet har islamiseringen av landet hardnet til, blant annet med krav om islam som statsreligion og sharia som grunnlag for landets rettsvesen.

I de siste årene har det kommet flere urovekkende meldinger om behandlingen av ikke-muslimer i Indonesia. Human Rights Watch (HRW) rapporterer om skoler i statlig regi bruker en kombinasjon av psykologisk press, offentlig ydmykelse og sanksjoner for å tvinge jenter til å bruke hijab, melder Daily Mail. Dette skal skje på bakgrunn av en forskrift (2014) som tolkes til at det er et nasjonalt krav at alle jenteelever skal være tildekket, inkludert hijab.

I tillegg finnes en rekke særkrav i ulike provinser. HRW mener å ha avdekket mer enn 60 diskriminerende lokale vedtekter fra 2001 som skal håndheve kvinnelig muslimsk kleskodeks.

Det refereres til en firebarnsmor som forteller at den eldste datteren ble hånet med koranvers og fortalt at foreldrene hennes ville ende i helvete om hun ikke brukte hijab. Jenta ble også mobbet av de andre elevene. Moren frykter nå at de yngre døtrene skal stå overfor samme press. Denne familien er selv muslimer, men moren har ikke tro på at «god karakter kommer av hvilke klær en bruker». En jente forteller at da hun var 12 år ble hun fortalt av to klassekamerater at hvert hårstrå som var synlig, var et skritt nærmere helvete. Andre forteller om lærere som ville rive av jenters klær som de oppfattet som «for avslørende». Også kvinnelige ansatte blir utsatt for samme press. Ifølge HRW er dette miljøer hvor det legges opp til gruppepress, og der mobbing fra både lærere og elever skal sikre at «riktige muslimske jenter bruker hijab».

Strategien er at jenter og kvinner som ikke er tildekket er mindre troende og moralsk mindreverdige.

Fokuset på jenteelevers muslimske tildekking kom etter at en ung kristen elev på Sumatra ble presset til å dekke seg til, men nektet. I et møte med skolen ble foreldrene fortalt at skolen regler krevde at alle skulle bruke hijab, uansett religion.

Utdanningsdepartementet uttalte i forrige måned at skoler i statlig regi ikke har tilgang til å tvinge jenteelever til å bruke hijab, og truet med å trekke tilbake den statlige finansieringen hvis slik tvang ble benyttet. Statsråden for religiøse saker, Yaqut Cholil Qoumas, har kritisert praksisen med å tvinge hijab på ikke-muslimer, i tillegg til å peke på at Sumatra-saken er «toppen av isfjellet». Men de samme myndighetene skal ikke ha ønsket å uttale seg til HRW.

Det vil neppe overraske så mange om islamiseringen av landet bare fortsetter.