Innsparket

Sveriges befolkning skiftes ut

Sveriges statistikkbyrå (SCB) tror i den nye befolkningsframskrivningen at Sverige i 2070 vil ha 12,6 millioner innbyggere, mot dagens 10,4. Nærmere en av fire vil være innvandrer.

SCBs befolkningsframskrivning tar utgangspunkt i observert situasjon i 2020, men dette året er spesielt på grunn av koronasituasjonen – ikke minst i Sverige. For ikke bare har Sverige mange døde (i skrivende stund rundt 14.000 koronadøde), men pandemien har i tillegg ført til en betydelig nedgang i innvandringen.

Da er det kanskje ikke så rart at man kommer til en befolkning på totalt 12,6 millioner i 2070. Det vil i så fall bety at befolkningen øker med 2,2 millioner på 50 år. Til sammenligning har befolkningen økt med 2,3 millioner siden 1970, altså de siste 50 år. Men hvis man titter opp av regnearket, hvor sannsynlig er det at den stadig mer innvandrerrelaterte svenske befolkningen vil ha omtrent samme vekst, faktisk en redusert vekst på 100.000, i befolkningen de neste 50 år?

I min optikk: null. Men det er jo gøy å leke seg med statistiske beregninger.

Innvandring følges av utvandring

Per 2020 var det 19,7 prosent innvandrere i Sverige, altså det svenskene kaller utenriksfødte (i motsetning til innenriksfødte). Det tilsvarer til i overkant av 2 millioner med en befolkning på 10,4 millioner. I 2070 er det forventet at andelen innvandrere vil være 23,9 prosent. Det tilsvarer en økning på 4,2 prosentpoeng i løpet av de neste 50 år.

Og hva var andelen innvandrere for 50 år siden, altså i 1970? Jo, da var den 6,6 prosent. En økning på 13,1 prosentpoeng til 2020. Det er jo rimelig «optimistisk» å mene at med høy andel innvandrerbefolkning, jo betydelig færre vil innvandre. Kanskje SCB ikke liker brohode-effekten?

Merk så at dette er kun tallene for innvandrere, andregenerasjon er ikke nevnt. De er jo innenriksfødt og regnes som svensk.

I 2020 innvandret «bare» 83.000 til Sverige. Samtidig var det 49.000 som utvandret, men dette året ikke så mange (bemidlede) svensker som rømmer landet, antakelig knyttet til koronarestriksjoner. Sannsynligvis var det mange arbeidsinnvandrere som valgte å flytte hjem. Dette ga en nettoinnvandring til Sverige i 2020 på 34.000. I 2070 tror SCB at 104.000 vil innvandre og 72.000 utvandre, som gir en nettoinnvandring på 32.000. Kanskje de tror på en langvarig pandemi eller at Sverigedemokraterna skal styre Sverige helt alene de neste 50 år? (Sistnevnte gjør SCB ikke, framskrivningen legger til grunn av dagens lovverk gjelder for hele perioden.) Men SCB har sterk tro på at høy innvandring følges av høy utvandring.

Så sliter svenskene med det samme som oss, vi føder færre barn. Eller vi og vi, en del innvandrergrupper har høye fertilitetstall, selv om også det går nedover. I 1970 ble det født nesten to barn (1,97)  per kvinne, i 2020 er tallet 1,67, men fortvil ikke; om 50 år er det gått mer i riktig retning ifølge SCB, som lander på 1,82.

Befolkningsutskiftning

Siden 1980-tallet har innvandringen til Sverige vært dominert av asylsøkere, flyktninger og familieinnvandring. Fra 2000 til 2016 økte innvandringen betydelig, mens utvandringen i samme tidsrom har økt langsommere. Det skyldes – i min tolkning, vel og merke – først og fremst at mange av innvandrere som de siste årene har kommet til Sverige, de blir. Det handler igjen om at innvandringen preges av ikke-vestlige.

Etter 2016 har innvandringen gått ned, noe som – utover koronapandemien – skyldes at svenskene fikk en wake up call under folkevandringskrisen utløst i 2015. Når over 160.000 mennesker mer eller mindre kom ruslende til Sverige, fikk selv svenske politikerne fart på seg og hastevedtok en lov (2016) som innebar (i teorien) begrensede muligheter for asylsøkere og deres familie å få varig opphold. I tillegg innførte hele Europa grensekontroll, til slutt også svenskene.

SCB, som SSB, opererer med tre alternativer i befolkningsframskrivningen, en høy, en mellom og en lav, der mellomalternativet regnes som hovedalternativet, altså den mest sannsynlige. I hovedalternativet så vi at folkemengden er 12,6 millioner i 2070. I lavalternativet med lavere innvandring er den 11,4 millioner, altså en drøy million mindre.

I hovedalternativet er andelen innvandrere nesten 24 prosent i 2070, mens det i alternativet med høy innvandring gir nesten 26 prosent. I lavalternativet havner SCB på 19 prosent. Men her påpeker SCB at fruktbarhetstallene vil virke inn, da blant annet med følgende:

«Om fruktbarheten blir høy øker antallet fødte i Sverige og dermed minsker andelen utenriksfødte og vice versa for alternativet med lav fruktbarhet. I alternativet med høy innvandring øker andelen utenriksfødte fortere enn i de andre alternativene, men økningstakten avtar med tiden. Det skyldes at disse i sin tur føder barn i Sverige som innebærer at antallet fødte i Sverige øker.»

Akkurat slik skiftes en befolkning ut. Men én ting er sikkert: vi får en befolkningsvekst i Sverige.

SCB: Sveriges framtida befolkning 2021-2070