Innvandring

Sverige vil fjerne forsørgerkrav ved familiegjenforeninger

Den svenske regjeringen framsetter nå et lovforslag om at det ikke må stilles krav til at innvandrere er i stand til å forsørge eventuell ektefelle eller samboer de søker familiegjenforening med. I praksis betyr forslaget at Sverige går aktivt inn for å hente nye bidragsmottakere til landet, mens svensker som henter ektefelle utenfor EU fortsatt må bevise at de kan forsørge vedkommende. 

Lovforslaget, som tilsynelatende skal gjøre forskjell på migranters og svenskers rettigheter til familiegjenforening, er framsatt stikk i strid med  anbefalingene fra den såkalte Migrasjonskomiteen. Komiteen ble ble utnevnt av regjeringen sommeren 2019 med sikte på å produsere en ny utlendingslov, ifølge nettavisen Fria Tider.

På slutten av i fjor sommer presenterte komiteen sin endelige rapport. Den foreslår at kravene til innvandrere skjerpes, blant annet ved å la innvandrere som har fått oppholdstillatelse i Sverige som flyktninger eller med «alternativt behov for beskyttelse» skal kunne forsørge seg før de kan hente familie fra hjemlandet til Sverige.

«Komiteen foreslår at forsørgerkravet skal innebære et krav om at den tilknyttede personen skal kunne forsørge både seg selv og den pårørende og ha et hjem av tilstrekkelig størrelse og standard for seg selv og den pårørende», skrev komiteen i rapporten.

Komiteen var dermed opptatt av en rettferdig og mer bærekraftig asylpolitikk.

Urettferdig

Svensk venstreside var raske med å kritisere Migrasjonskomiteens anbefalinger og mente at krav til å kunne forsørge den man søker familiegjenforening med er urettferdig. Det svenske Asylrettscentrum, som arbeider for asylsøkernes rettigheter, sendte derfor en klage og påpekte at det var urimelig å gi innvandrere ansvar for den økonomiske situasjonen i Sverige generelt.

«Med et forsørgerkrav påvirkes muligheten for å bli gjenforent med familien ikke bare av den pårørendes ressurser, men også av omstendigheter som er helt utenfor hans eller hennes kontroll, slik som den generelle økonomien og arbeidsmarkedet», heter det i klagen.

Den svenske regjeringen har valgt å ta klagen til følge, og foreslår nå en lov der det ikke skal stilles krav til at innvandrere må ha økonomi til å forsørge en ektefelle eller samboer de henter fra hjemlandet.

Den reelle urettferdigheten har neppe slått den sosialdemokratiske regjeringen. Loven for svensker endres ikke – det er kun innvandrere som skal kunne importere partnere uten å ha råd til å forsørge dem. For svenske menn og kvinner derimot, som gifter seg med noen fra et land utenfor EU, gjenstår kravet om forsørgerevne for å få lov til å flytte med ektefellen til Sverige.

Moderaternas Maria M. Stenergard er ikke imponert, og twitret sin vantro.