Islam

Rekordhøyt antall terrorsiktede fengslet i Danmark

Hele 27 personer sitter for tiden varetektsfengslet i ulike danske fengsler siktet eller tiltalt for terror - og antallet bare stiger. I desember 2019 var antallet 16. Ikke minst handler problemet om ytterligere radikalisering i fengslene.

De 27 er siktet eller tiltalt fordelt på åtte forskjellige terrorsaker, melder Jyllands-Posten. Ifølge blant annet Magnus Ranstorp, leder av terrorforskningen ved den svenske forsvarshøgskolen, er det et rekordhøyt antall.

 – I forhold til Danmarks befolkningsstørrelse er det et kjempehøyt tall og et omfang man bør være urolig over. Det setter et ekstra press på systemet, sier Ranstorp til avisen.

Presset på systemet handler ikke minst om å forhindre ytterligere radikalisering av islamistene/jihadistene i fengslet og forsøket på det langt vanskeligere, nemlig anti- eller avradikalisering.

Ranstorp får full støtte fra kriminolog Kasper Fisker, som tidligere har jobbet med antiradikalisering i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

 – Vi har ingen erfaring i Danmark med å håndtere så mange terrorrelaterede personer på én gang, sier Fisker.

Ekspertutvalg

Problemet med radikalisering i fengslene er langt fra nytt. En rundspørring blant danske fengselsbetjenter i 2015 avdekket at 40 prosent av dem hadde vært vitne til radikalisering. Allerede da hadde politikerne antiradikalisering høyt oppe på den politisk agenda, men uten å knekke koden. Siden har en slitt med problemet, men fortsatt uten å finne noen gode svar.

Da det satt 16 terrorsiktede eller -tiltalte i i danske fengsler i desember 2019, bestemte justisminister Nick Hækkerup å etablere et ekspertutvalg (Bjelkegruppen) bestående av folk fra PET og kriminalomsorgen. Bjelkegruppen skal i løpet av inneværende år komme med forslag til hvordan en skal løse utfordringen med et høyt antall innsatte islamister/jihadister, samt forslag til en styrket innsats for avradikalisering.

Bjelkegruppen viser til at kriminalomsorgen i løpet av de siste fem år har innrapportert til PET 521 mistanker om radikalisering hos en innsatt.

Fra by til bygd

Mens radikalisering tidligere var et dansk storbyfenomen, er det nå også spredt til bygdene.

 – Tidligere knyttet løslatte terrordømte seg til storbyer, hvor man har bygget opp modeller opp omkring antiradikalisering. Snart vil også mindre kommuner stå over for nye utfordringer, når de dømte skal ut i samfunnet igjen, sier Fisker til Jyllands-Posten.

Justisminister Hækkerup sier at Bjelkegruppen også skal komme med forslag til å sikre at mindre kommuner er beredt på hva som kan møte dem.

«Det er fullstendig avgjørende for tryggheten og sikkerheten i landet at vi har god styr på dem som tidligere er dømt for terror», skriver justisministeren i en kommentar til avisen.

Så vet vi ikke om det høye antallet fengslede terrorister handler om en særdeles dyktig etterretningstjeneste – eller om det eksisterer betydelige mørketall. Det samme gjelder for Norge. Bare for noen dager siden ble det kjent at PST fikk varetektsfengslet en syrisk mann i 30-årene i Østfold i fire uker mistenkt for terrorfinansiering. Han skal ha samlet inn penger til IS, og politiet fant rundt 390.000 kroner gjemt under madrassen på mannens bopel.