Kriminalitet

Kraftig økning av voldtekter i Danmark

Både antallet siktelser og dommer for voldtekt har eksplodert, melder B.T, der syrere ligger på topp.

Tallene fra justisdepartementet viser at det i 2020 var nesten 1.000 siktelser (987) for voldtekter for hele Danmark. På åtte år har antallet voldtektssiktelser mer enn fordoblet seg. I 2012 var tallet 417.

I samme periode er antallet dommer også steget markant. I fjor falt det dom i 217 voldtektssaker mot 132 i 2012.

Av de 217 dømte i fjor har 52 ikke dansk statsborgerskap. Fordelingen på statsborgerskap på de dømte ser slik ut (antall dommer i parentes):

  • Syria (7)
  • Tyrkia og statsløse (5 hver)
  • Algeri, Somalia, Eritrea, Irak, Litauen og Grønland (2 hver)
  • Afghanistan, Brasil, Bulgaria, Egypt, Bosnia, Frankrike, Iran, Jordan, India, Jamaica, Polen, Latvia, Pakistan, Uganda, Libanon, Nepal, Romania, Portugal, Russland, Tunisia, Ukraine, Sverige og Færøyene (1 hver)

Det tilsier at nesten hver fjerde dømte for voldtekt i 2020 er utenlandsk statsborger.

– Tallene viser med all tydelighet at vi har et problem med en etnisk slagside når relativt mange utlendinger dømmes for voldtekt. På samme måte som vi har et åpenlyst problem når over halvparten av de innsatte i landets lukkede fengsler og arresthus er innvandrere, etterkommere eller utlendinger, sier justisminister Nick Hækkerup (S).

Tallene er kommet frem fordi de Konservatives justispolitiske talsperson, Naser Khader, har etterlyst tallene hos justisministeren. Men Khader er ikke fornøyd over å ha fått tallene fordelt kun etter statsborgerskap. Nå etterlyser han en presisering:

– Jeg vil spørre ministeren hvor mange av de dømte med dansk nasjonalitet som egentlig er andre- eller tredjegenerasjon av innvandrere, så vi får frem hvor mange med innvandrerbakgrunn som egentlig blir siktet eller dømt for voldtekt, sier Khader.

B.T: Eksplosion i sigtelser og domme for voldtægter – syriske indvandrere i top