Innvandring

EU vil øke antall returer av illegale migranter

EU erkjenner det medlemslandene har visst i en årrekke: Returpolitikken fungerer ikke. Kun en tredel av illegale migranter har reist tilbake til hjemlandet, og kun en tredel av disse gjorde det frivillig. Nå vil EU utvide og styrke mandatet til Frontex, EUs grensekontrollbyrå.

Seks år etter den massive folkevandringen i 2015 erkjenner EU å ha feilet i å returnere asylsøkere med avslag. Nå har EU et uttalt ønske om å øke tilbakeføringen av asylsøkere og migranter, melder Euronews onsdag.

Nekter å dra

I 2019 utstedte EU-land mer enn 490.000 returbeslutninger, men bare en brøkdel av de valgte å reise tilbake av egen vilje.

«Bare om lag en tredjedel av folk uten rett til å bli i EU vender tilbake til hjemlandet, og av de som [returnerer], gjør færre enn 30 prosent det frivillig,» sa Ylva Johansson, europeisk kommisjonær for innenrikssaker, ifølge Euronews.

EU fortsetter å slite med lav grad av frivillig retur på grunn av manglende felles prosedyrer i medlemslandene, uenigheter mellom medlemslandene og ikke minst utilstrekkelig samarbeid med land utenfor EU. Sistnevnte kan bero på at opprinnelseslandet det gjelder ikke har et effektivt sentralstyre, at landet ikke har avtale med EU-landet migranten oppholder seg i eller tvil om identitet.

Ønsker «returbyrå»

Med sikte på å effektivisere returordningen presenterte EU-kommisjonen en ny strategi tirsdag, som inkluderer et nytt mandat for Frontex, som ifølge Margaritis Schinas, EUs visepresident, effektivt vil bli «EUs returbyrå».

Ved å styrke Frontex vil EUs grensekontrollbyrå kunne støtte EU-land «i alle ledd av den frivillige retur- og reintegreringsprosessen, inkludert rådgivning før retur, støtte etter ankomst og overvåke effektiviteten av reintegreringshjelp», gjengir Euronews.

Frontex vil utnevne en viseadministrerende direktør som skal lede en ny returavdeling.

Både Johansson og Schinas hevdet at Frontex er «godt posisjonert» for å påta seg oppgaven og vil utføre sitt ansvar på en «europeisk, menneskelig og verdidrevet» måte.

De siste årene har byrået blitt forsterket ved flere anledninger. Budsjettet har gått fra € 142 millioner i 2015 til € 460 millioner i 2020, skriver Euronews.

Foretrekker frivillighet

I likhet med Danmark ønsker EU å fokusere på frivillighet snarere enn tvang, men målet med styrket kontroll ved EUs yttergrense er å gjennomføre returene mer effektivt.

EU-kommisjonen definerer frivillig retur som «assistert eller uavhengig retur av en person som ikke har rett til å bli i EU til hjemlandet eller transittlandet, basert på egen fri vilje».

Medlemslandene kan tilby hjelp, som å dekke søkerens reiseutgifter eller kontantytelser, for å oppmuntre migranter til å forlate EU og dra tilbake til hjemlandet.

Frivillige returer er mer effektive og billigere enn tvangsreturer. Forskning fra Europaparlamentet anslår at tvangsretur koster € 3.414 sammenlignet med € 560 per frivillig retur. En tvangsretur medfører ekstra kostnader til forvaring og eskorte for utsending.

I tillegg til Frontex’s moderniserte kompetanse, inneholder strategien også vanlige prosedyrer og regler for å gjøre søknadsprosessen raskere og mer rettferdig, samt fokus på «tidlige, skreddersydde» løsninger for migranter med endelig avslag.

EU-kommisjonen vil også styrke samarbeidet med land utenfor EU. Strategien forutsetter tiltak for å komme i kontakt med opprinnelses- og transittland, for eksempel opplæring, kompetanseutveksling, multilaterale dialoger, pilotprosjekter og politisk støtte, skriver Euronews.

Så gjenstår det å se om den europeiske gigantsatsingen vil ha effekt eller om det er alt for lite, alt for sent. For mens Europa fortsatt sitter med nær en halv million migranter med endelig avslag som ikke vil returnere, fortsetter nye migranter å komme.