Korona

Vi kunne vært tilnærmet fullvaksinert

Vaksinasjonsstrategien som Israel valgte har vært en suksess. Hadde Norge ført samme politikk ville befolkningen vært bortimot fullvaksinert i dag - og det er enda ikke for sent.

(Mette Johanne Follestad er styremedlem i Norsk-Israelsk Handelskammer og dette innlegget ble først publisert i Nettavisen. Gjengis her med forfatterens tillatelse)

Granavold-plattformen sier følgende:

«Regjeringen vil legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.»

Dette er utelukkende positivt, og mange nordmenn gleder seg over samarbeidet med Israel. Norsk-Israelsk Handelskammer tilrettelegger for kontakt mellom norske bedrifter og israelske aktører innen alle bransjer.

Norge samarbeider med Israel i flere næringslivssektorer, blant annet hva angår forskning- og utvikling innen olje- og gassutvinning, grønn energi og IT samt kulturutveksling. Gjennom disse næringslivsforbindelsene åpnes det for kulturelle og politiske diskusjoner, diskusjoner som er til nytte for begge parter.

Ikke for sent å koble seg på suksessen

Det israelske vaksineringsprogrammet mot covid-19 viruset begynte allerede den 19. desember 2020. Tall fra Israel 24. mars, viser at mer enn 6 millioner innbyggere har fått første vaksinedose og nær 4,6 millioner er fullvaksinert (Israel har noe over 9 millioner innbyggere, red.).

Vaksinasjonsstrategien som Israel valgte, har ført til at samfunnet gradvis åpnes opp igjen lenge før andre land – næringslivet kommer i gang og befolkningen får tilbake sine friheter, utstyrt med koronapass. Hadde Norge ført samme politikk ville befolkningen vært bortimot fullvaksinert.

Dette er også positivt for turismen – mange venter nå på å kunne sette seg på flyet med kurs for Israel. Og israelerne ser frem til besøk. Førsteklasses helsevesen og et land som tar smittevern på alvor gjør det trygt å reise.

Danmark og Østerrike ønsker å samarbeide med Israel i utvikling av et effektivt vaksineprogram. Det skal satses på forskning og utvikling, samtidig som landene skal bygge opp nødvendig anti-pandemikapasiteter for fremtiden. Det handler om å bygge beredskap for egen befolkning.

Statsminister Erna Solberg deltok i 2020 i videomøter med blant annet statslederne i de tre forannevnte land om hvordan covid-19 pandemien best kan håndteres. Norge valgte EU-linjen.

Det er imidlertid ingenting i veien for at Norge slutter seg til samarbeidet med Israel, i et prosjekt som til fulle har vist sin berettigelse og effektivitet, og som har direkte innflytelse på nordmenns liv og helse.

Fruktbart samarbeid

Enkelte norske miljøer ivrer for boikott av Israel. Disse miljøene antar trolig at en boikott vil flagge norske synspunkter som vil påvirke israelsk politikk.

Faktum er imidlertid at en boikott vil avskjære den dialogen som samarbeidslinjen gir næring til. Dermed blir en boikott i beste fall en symbolhandling uten substans.

En positiv nyhet er serien «Bortført», som er et samarbeid mellom TV 2, Netflix og den israelske kringkasteren HOT, ble spilt inn i Israel høsten 2020, der Anneke von der Lippe er en av skuespillerne som reiste til Israel for innspillingen.

Tall fra SSB for 2020 viser at Norge importerte varer fra Israel for drøye 1,3 milliarder kroner og eksporterte for nærmere 1,9 milliarder kroner. Så dette samarbeidet bærer frukter.