Lov og rett

Storbritannia vil innføre livstidsstraff for menneskesmugling

Nå vil landet stramme inn lovverket for å få bukt med tilstrømming av illegale asylsøkere. Blant tiltakene er å straffe menneskesmuglere med livstid i fengsel, mot tidligere maksstraff 14 år.

Masseinnvandringen til Storbritannia har fortsatt siden folkevandringskrisen fra 2015.

Det nye lovverket for menneskesmuglere blir innrettet for å gjøre det vanskeligere for illegale migranter, men enklere for reelle flyktninger å søke asyl i landet.

Storbritannias innenriksminister, Priti Patel, sa at den nye ordningen vil gjenspeile planene om å gjøre Storbritannias asylsystem «strengt, men rettferdig», skriver The Times.

Lovlige ruter

Innenriksminister Patel vil onsdag kunngjøre en ny ordning for personer som flykter for krig eller forfølgelse, og de som får asyl vil få øyeblikkelig opphold.

Flyktninger som ankommer Storbritannia via en ny, lovlig rute, får umiddelbart permanent oppholdstillatelse som et ledd i planene om å bekjempe ulovlig innvandring. Planene for «sikker og lovlig migrasjon» er utformet for å oppmuntre asylsøkere til å søke via lovlige systemer, i stedet for å ta farlige reiser i båter eller i lasterom på lastebiler, skriver avisen.

Reelle flyktninger i regioner med konflikt eller ustabilitet skal prioriteres, snarere enn migranter som allerede har passert via trygge EU-land før de ankommer Storbritannia.

Selve asylsøknadsprosessen vil i framtiden foregå utenfor de britiske grensene. Ved å innføre ekstern søknadsbehandling håper Storbritannia å unngå at asylsøkere ankommer Storbritannia bare for å bli deportert.

– Asylsystemet kollapser

Regjeringen har til hensikt at den nye lovlige ruten skal ledsages av tøffe tiltak for å stoppe asylsøkere som ankommer ulovlig i Storbritannia.

«Asylsystemet vårt kollapser under presset av det som faktisk er parallelle ulovlige ruter for asyl, tilrettelagt av kriminelle som smugler mennesker til Storbritannia», uttalte innenriksministeren søndag, ifølge The Times.

I forrige uke avslørte samme avis at regjeringen planlegger spesialbygde mottakssentre for nyankomne, før de skal sendes til «tredjeland» for behandling. Både Isle of Man og Gibraltar har vært foreslått.

Enklere utvisning av illegale

I likhet med Norge strever Storbritannia med å utvise illegale migranter med endelig avslag på asylsøknad. Innenriksminister Patel planlegger å redusere migrantenes mulighet til å bruke moderne slaverilover og menneskerettighetsgrunner for å unngå utvisning, skriver avisen.

Samtidig skal ankemulighetene for asylsøkere begrenses kraftig. Ved avslag på asylsøknad skal migrantene kun få anke en gang, for å unngå byråkratisk tidtrøyte.

Innenriksministerens tall avslørte for øvrig at åtte av ti sent inngitte anker mot utvisning allerede blir avvist av britiske domstoler.

Maksimumsdommen for menneskesmugling skal økes fra 14 år til livstid.

I The Sun søndag fokuserte Priti Patel på de reelle flyktningene: ”Det er helt riktig at vi har et asylsystem som tilbyr beskyttelse av ekte flyktninger som får tilbud om sikker passasje til Storbritannia. Det faktum at noen av verdens mest sårbare og undertrykte mennesker kan komme til vårt store land, med alt håp og friheter som bringer, er noe vi bør feire.»

Asylsystemet, som Patel omtaler som både «ødelagt og utdatert», koster britene milliardbeløp årlig.