Islam

Politisk islam må stoppes

Hvordan bør Norge forholde seg til en såkalt hellig bok, som tilhengerne sier det ikke er lov å endre en bokstav i, når denne boken også oppfordrer til vold og drap?

Dette er en innsendt meningsytring.

Siden 2001 har det vært 70 jihadist-angrep i Europa med 655 døde, det siste året 6 angrep med 12 drepte. Frankrike er ifølge Wikipedia verst ute med 39 angrep og 275 drepte.

Franske myndigheter mener det er rundt 15.000 jihadister i landet, i nabolandet vårt anslår sikkerhetspolitiet (Säpo) at det er ca. 2.000 (rights.no, 2019). PST har ikke gitt tall for Norge, men 27. juni 2017 opplyste PST at man hadde gjort beslag av både automatgevær og håndvåpen hos islamister. Det er altså en fare for angrep hos oss også.

Verdier

Det er mange fredelige muslimer i Norge, og det er flott! Men det er bare én koran, og den inneholder også oppfordringer til vold og drap. President Erdogan har ifølge Middle East Forum sagt: – Det finnes ikke noe «moderat islam».

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin prøvde å skille den politiske delen av islam fra den religiøse delen da han i oktober i fjor sa: Vi er ikke i krig med en religion, men med den islamistiske ideologien (document.no).

Islamske organisasjoner i Frankrike har måttet underskrive en erklæring der de godtar landets verdier – med trussel om stengning, og parlamentet har vedtatt en lov med klare regler for islamske organisasjoner.

Spørsmålet er om Norge bør gjøre det samme. Kanskje snarest?

Aktuelle tiltak

Det er jo ikke ingen god strategi å vente på angrep. Hvis vi skal lage en enkel definisjon på politisk islam eller islamisme, er det ideologien fra Medina-tiden som må under lupen, for det er i denne perioden koranvers med oppfordringer til vold og drap blir til. Her er noen forslag til tiltak:

  1. Norge bør vedta en Grunnlovsparagraf som sier at de grunnleggende prinsippene i demokratiet ikke kan endres. (Tyskland har gjort dette, med utgangspunkt i avstand til nazi-ideologien).
  2. Alle islamske organisasjoner og trossamfunn må undertegne en erklæring der de godtar norske lover, og spesielt Grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.» Sanksjonsmidler bør være stengning av moskeen og eventuelt utvisning av styret og imamene.
  3. Det må bli forbudt å drive opplæring i politisk islam. Samme sanksjonsmidler som i pkt. 2, med eventuelt utvidet personkrets.

Punkt 3 vil sikkert bli hevdet å være et inngrep i trosfriheten, men ifølge Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen art. 9-2 er det lov i tre tilfeller:

1) av hensyn til den offentlige trygghet, 2) for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, og 3) for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Undervisning om vold og drap må sies både å true den offentlige trygghet, orden og moral, ja også andres rettigheter og friheter. Derfor er det sannsynlig at en slik inngripen vil være lovlig.