Kriminalitet

Frp foreslår terrorlov for alvorlige angrep på politi og domstoler

Lørdag 20. mars ble det kastet en brannbombe, en såkalt molotovcocktail, mot Stovner politistasjon. Nå leverer Frp et lovforslag om langt strengere straffer for angrep mot politiet. – Det var slik det startet i Sverige, sier Frps justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen.

De to mennene, i slutten av tenårene, som er siktet for straffelovens § 155 som omhandler vold, trusler, skadeverk eller rettsstridig atferd mot offentlig tjenesteperson etter brannbombeangrepet, kan per i dag ikke straffes for terrorvirksomhet. Det vil Frps Per-Willy Amundsen gjøre noe med.

Til Nettavisen opplyser Amundsen at angrep på politiet bør straffes strengt.

– Bruk av brannbombe er i seg selv en veldig alvorlig handling, og spesielt når det brukes mot politiet. Det er like skadelig som andre forhold som går inn under terrorlovgivningen. Alvorlige handlinger mot politiet bør straffes med like strenge straffer, sier Amundsen til Nettavisen.

HRS omtalte brannbombeangrepet onsdag i saken «For alt vi vet». Vi er på ingen måte alene i å bekymres over en utvikling som minner om Sverige.

Hendelsen fikk Jan Bøhler (Sp) raskt på banen, der han i et innlegg i Nettavisen viser til at «brannbomben er en ny vending» i Norge. Han påpeker videre at forulemping, hindring, trusler og vold mot politifolk øker, med 878 registrerte tilfeller i 2016 til 1.171 i 2019, og at stadig yngre personer opponerer mot politiet.

Inntil for noen år siden prøvde HRS å holde oss oppdatert om bombeeksplosjonene i Sverige. Det har vi gitt opp. Bare i 2019 var det i underkant av 260 bomber. Bombeangrepet mot Stovner politistasjon må dessverre sees som en forventet hendelse, gitt masseinnvandring fra voldskultur. Men det finnes fremdeles mulighet til å ta harde grep for å unngå en eksplosiv økning i slike hendelser.  Det mener også Frp.

– Vi er i ferd med å få samme utviklingen som har skjedd i Sverige. Det må vi gjøre alt vi kan for å forhindre. Jeg så forsvarsadvokatene omtale det som «guttestreker». Det er uklokt, og vil slå tilbake på oss. Vi må handle og komme med resolutte tiltak, sier Amundsen til Nettavisen.

Stortinget trenger ikke se lenger enn over grensen for å stemme fram Frps fornuftige forslag om økte strafferammer for alvorlige handlinger rettet mot politi og domstoler. Det er ved resolutte mottiltak man kan få bukt med alvorlig kriminalitet, ikke ved bortforklaringer om «guttestreker».

Forslaget som legges fram torsdag lyder som følger:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendringer som sikrer at bruk av brannbomber og lignende svært alvorlige handlinger rettet mot politi og domstoler, underlegges like strenge straffer som terrorvirksomhet.»

Så gjenstår det å se hvem som klarer å skille alvorlig kriminalitet fra guttestreker.