Innvandring

Fingeravtrykk avslørte at 94 prosent av enslige mindreårige var voksne

Etter å ha opprettet en fingeravtrykksdatabase i samarbeid med nordafrikanske land, identifiserte politiet i Paris 229 "mindreårige" migranter, hvorav 216 ble avslørt å være voksne. Voldskriminaliteten blant dem er svært høy.

Kriminalitet begått av påståtte enslige mindreårige asylsøkere har blitt et økende problem i Paris og andre byer over hele Frankrike. I kampen mot de kriminelle migrantene har Paris opprettet et fingeravtrykksregister. Sikkerhetsdirektoratet i Paris (DSPAP) implementerte systemet for fingeravtrykksregistrering for 15 måneder siden – i samarbeid med myndigheter i Algerie, Marokko og Tunisia.

Paris har bedt om identifikasjon av 939 migranter i løpet av perioden, melder den franske avisen Le Figaro.

I realiteten voksne menn

Av de 229 «mindreårige» migrantene som ble identifisert, var 94 prosent voksne. Blant mennene med bekreftet identitet var 156 algeriere, 71 marokkanere og to tunisiere. De resterende ble klassifisert under «ukjent opprinnelse», ifølge Le Figaro.

Ifølge statistikk fra DSPAP ble uledsagede mindreårige fra Nord-Afrika involvert i forskjellige forbrytelser hele 7.988 ganger i 2020, en økning på 20 prosent fra 2019.

Anslagsvis 1.000 mindreårige migranter er bosatt i Paris og utgjorde 28 prosent av alle mindreårige lovbrytere i byen i 2020, opp fra 17 prosent i 2018.

Påtalemyndigheten i Paris påpeker at mange også lyver om identitet og hvor gamle de egentlig er, for å bli behandlet som ungdomsforbrytere. Da unngår de oftest varetektsfengsling.

DSPAP-dataene kommer bare noen dager etter at de franske politikerne Jean-François Eliaou og Antoine Savignat presenterte en rapport som avslørte at opptil 75 prosent av mindreårige migranters kriminalitet i Paris involverer mistenkte fra bare tre nordafrikanske land.

Ekstremt kriminelle

«Hovedsaklig skiller unge menn fra Maghreb-land seg fra andre enslige mindreårige ved å ha kommet via kaotiske migrasjonsruter som er spesielt traumatiske, og deretter ender i et liv på gata når de ankommer Frankrike. De er ofte ofre for menneskehandel, de er kriminelle og narkomane», uttalte det franske direktoratet for rettsvern for ungdom (DPJJ) ifølge avisen.

Men til tross for at migrantene utvilsomt har hatt en farefull ferd, utgjør de en vesentlig trussel mot innbyggerne i Paris. De blir typiske gjengangere i systemet, og Le Figaro beskriver enslige mindreårige som systematisk raner handikappede og eldre, ofte på svært fornedrende og truende måter.

Valérie Martineau, direktør for lokal sikkerhet i hovedstadsområdet i Paris, forteller at mange av migrantene raner folk for smykker eller mobiltelefoner for å finansiere narkotikamisbruk og det hun betegner som «smak for designerklær». Og ranene foregår ofte på åpen gate. Frykten for å bli stukket ned eller skutt gjør også at vitner ikke tør gripe inn.

Algeriske, marokkanske og tunisiske migranter ble arrestert 1.633 ganger for innbrudd i Paris bare i 2020, og mange solgte tyvegodset bare 15 minutter senere på gatene i Barbès-området nord i Paris.

Mindreårige migranter representerer også nesten en tredjedel av de tiltalte for voldelige ran, og mange av dem er bevæpnet med kniver og skytevåpen. «Når ransofrene motsetter seg, trekker migrantene ganske enkelt kniv,» sa Martineau.

Det nye samarbeidet åpner for at de «mindreårige» kan straffeforfølges i langt større grad enn tidligere.