æreskultur

Woke-bevegelsen har sviktet alle kvinner

Forfatter og kvinnesaksforkjemper Ayaan Hirsi Ali påpeker hvordan woke-bevegelsen er likegyldige overfor overgrep som innvandrerkvinner og kvinner i arbeiderklassen utsettes for. – Ingen har ødelagt mer for kvinner enn multikulti-folket, sier hun. 

Det er i Brendan O’Neills nyeste podcast Ayaan Hirsi Ali går hardt ut mot den politiske korrektheten som preger woke-bevegelsen. Som Hirsi Ali sier, er det ikke vanskelig å fokusere på kvinnesak dersom en stor gruppe kvinner fjernes fra regnestykket.

Når meningseliten nekter å snakke om både innvandrerkvinner og kvinner fra arbeiderklassen, blir alt annet enn deres egne erfaringer tabu.

– Alle kvinner, inkludert innvandrerkvinner, bør nyte de rettighetene og frihetene vi har i det vestlige samfunnet. Men det vi gjorde var å ignorere dem. Disse innvandrerkvinnene – de er ofre for barneekteskap, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse. En muslimsk kvinne som er innvandrer, og barn av innvandrere, unngår å anmelde voldtekt eller et seksuelt overgrep fordi hun er redd for å få denne beskjeden: «Det er din feil. Vi visste alt dette. Vi skjulte det. Det var tabu.»

Multikulturell taushet

Hirsi Ali har et svært godt poeng som sjelden belyses i norske medier. Hvilke signaler sender vi til innvandrerkvinnene når overgrepsfokuset handler om hvite, vellykkede kvinner som får et uønsket klaps på rompa? Hvordan skal de forstå sin egenverdi og egen situasjon i et samfunn som ikke evner å nyansere mellom dårlige sjekketriks og alvorlige seksuelle overgrep? Hvordan skal de operere i en kultur der deres situasjon ikke skal nevnes i offentligheten i det hele tatt?

Tabuiseringen av seksualisert vold i de muslimske miljøene har gjort at temaet fortsatt ikke snakkes fritt om i det offentlige rom, sier Hirsi Ali, som trekker frem metoo-bevegelsen. Metoo fokuserer nesten utelukkende på kjente, hovedsakelig hvite kvinner, utsatt for overgrep av varierende alvorsgrad fra hvite, høyt ansette menn. Ifølge Hirsi Ali gjorde metoo-bevegelsen ikke bare hvite menn til overgripere også når det ikke var hold i beskyldningene de ble utsatt for, mens enhver diskusjon om overgrep i innvandrermiljøer blir raskt slått ned på med beskyldninger om islamofobi. Disse beskyldningene om muslimhat og islamofobi er i praksis å svikte alle kvinner, sier Hirsi Ali.

– Det tok meg lang tid i det hele tatt å begynne å snakke om æresdrap. Her i USA blir jeg fortsatt fortalt at «nei, det er ikke æresdrap, det er bare vold i hjemmet». Vi vet at det er en bestemt type vold i hjemmet, men vi vil ikke snakke om det. Så vi sviktet kvinnene i stedet. Vi svikter dem fortsatt. Og nå, på grunn av omfanget av antall innvandrermenn som driver med denne ugjerningen, koker problemet. Det smitter over i det offentlige rom og det påvirker alle kvinner. Det spiller ingen rolle om de bruker hijab eller bikini. Det spiller ingen rolle om det er i et svømmebasseng eller om det er i en park. Det spiller ingen rolle om hun jogger eller er på sykehjem. Vi ser kvinner utsatt for forskjellige former for vold, og vi gjør ingenting med det.

Europas seksualvolds-krise

I samtalen med Brendan O’Neill poengterer Hirsi Ali at Europa står i en krise. Det er en seksualvoldskrise som ikke adresseres, sier Hirsi Ali. Hun har lite til overs for europeisk unnfallenhet i møte med seksualiteten slik den forstås i MENA-landene.

Den somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali ser på seg selv som en «frafallen muslim». Hun flyktet i en alder av 23 år fra et arrangert ekteskap med en fetter og søkte asyl i Nederland, og har de siste mange årene vært en skarp og kontroversiell stemme i debatten om islam. Som hun selv påpeker, hun vet hva hun snakker om. Hun har erfart islam selv, og hun har erfart voldskulturen.

Ikke minst er Hirsi Ali opptatt av at Europa må integrere innvandrere på en annen måte enn i dag. De må ansvarliggjøres, og det må gjøres til et ikke-tabu å snakke om muslimske menns syn på kvinner, sier Hirsi Ali. I en kultur der kvinner tradisjonelt er underordnet menn, må kvinner være tildekket og er «fritt vilt» hvis de går utenfor normene, sier Hirsi Ali, som fokuserer på at Europa må se at islam ligger dypt i disse mennene. I Europa ser de kvinner som er «fritt vilt» over alt, med forutsigbare resultater, påpeker hun.

Ingen quick fix

Hirsi Ali tror ikke på noen enkel løsning på problemene masseinnvandringen fra muslimske land skaper for Europa. Hun tror det er et omfattende kulturproblem som får varige følger når islam møter Vesten.

Likevel tror Hirsi Ali at det går an å gjøre noe. Hun sier at det første steget på veien til endring, og det første steget for å unngå at Europa skal bli som MENA-landene, er å anerkjenne at kulturforskjellene faktisk eksisterer, og at de er langt større enn mange vil innrømme.

Hirsi Ali er en stor tilhenger av åpenhet, og mener at samtalen om islam må være både åpen og offentlig. Ikke minst påpeker Hirsi Ali verdikonflikten mellom to fullstendig ulike sivilisasjoner. Det at «alt er likt og resten snakker vi ikke om» tror Hirsi Ali er det aller største hinderet for å få bukt med ukultur.

– Vi tørre å snakke om det som skjer uten å være redde for å stigmatisere, sier Ayaan Hirsi Ali.

White flight og arbeiderklassens problem

Hirsi Ali beskriver «white flight» (hvit flukt) som et problem som går lydløst for seg under samfunnets radar. I områder som over en periode får overvekt av muslimske innflyttere, migrerer originalbefolkningen dersom de har råd til det. Den multikulturelle drømmen blir dermed det motsatte, påpeker hun – områder blir bestående nesten utelukkende av muslimer, og den interne justisen i disse områdene er alt annet enn vestlig. Det er de islamske verdiene som får fotfeste etterhvert som de familiene som har råd til det, flytter vekk.

– Men ikke alle har råd til å flytte vekk fra de nye muslimdominerte områdene, påpeker Hirsi Ali.

De som ikke har råd blir værende, ofte enslige kvinner. De er prisgitt den nye, innflyttede kulturen, og det er de som, i likhet med innvandrerkvinnene, ikke blir verken sett eller hørt, oppsummerer Hirsi Ali, som er tydelig på at sviket fra woke-bevegelsen ikke bare rammer innvandrerkvinner, det rammer i aller høyeste grad også de mest ressurssvake blant de innfødte hardt også.

Det er på alle måter de svakeste som lider under den multikulturelle fantasien. Men virkningene av tabuet mot å omtale overgrep og overgripere så lenge de kan knyttes til islam opphøre for at de vestlige verdiene skal kunne bestå, konkluderer Hirsi Ali.

– Migrasjon uten integrering har forvitret kvinners rettigheter.

Ayaan Hirsi Ali er igjen bokaktuell. Hennes siste bok kom ut 9. februar, og er også oversatt til dansk. Den engelske tittelen er Prey: Immigration, Islam, and the Erosion of Women’s Rights, på dansk Frit bytte: Immigration, islam og truslen mod kvinder.

Podcasten finner du her.