Kriminalitet

Vold, ran, svindel og tyveri: 94 prosent straffes aldri

Handelsbransjen i Sverige beskriver en nesten uholdbar situasjon. I løpet av det siste året har 41 prosent av Sveriges butikker blitt utsatt for tyveri, vold, innbrudd eller trusler. Fellende dom er unntaket, ikke regelen. 

Handelsstanden er den bransjen som er hardest rammet av hverdagskriminalitet. Der det er som verst, i innvandrertette områder, blir annenhver butikk utsatt for tyveri i løpet av en normal uke.

Verst for arbeiderne

Alminnelige arbeidstakere og ungdom med deltidsjobb rammes hardest av den nye lovløsheten i Sverige. Det er mennesker «på gølvet», den tradisjonelle arbeiderklassen, som i stor grad er sysselsatt i handelsnæringen. Det er arbeiderklassen som får kjenne effektene av masseinnvandringen på kroppen, som i størst grad må bære på frykt, men også konsekvensene av fysisk og psykisk vold de utsettes for.

På samme måte er det arbeiderklassen som må bære rasismestempelet når de støtter Sverigedemokratene. De som utsettes for kriminalitet skal samtidig tillegges skyld for kriminalitetsutøvelse blant innvandrere – de er ikke inkluderende nok, de stigmatiserer, hevdes det fra mennesker som aldri har tenkt å stå bak kasseapparatene på den lokale super’n selv.

Har gitt opp å anmelde

Den høye forekomsten av hverdagskriminalitet har ført til resignasjon – mange butikkeiere anmelder ikke kriminalitet overhodet. Det har sin logiske forklaring, for anmeldelse leder sjeldent til noe. Politiet henlegger vanligvis sakene umiddelbart, eller avslutter en mulig etterforskning etter svært kort tid. Ifølge Brå blir omtrent 50 prosent av alle anmeldte forbrytelser henlagt allerede når anmeldelsen leveres. Men blant de rundt 50 prosent av sakene som ikke henlegges, er det heller ingen stor oppklaringsprosent og i enda mindre grad ender etterforskningen i tiltale og eventuell domfellelse.

Bare 15 prosent av forbrytelsene ender med persontiltale i Sverige. For tyveri er resultatene enda mer skuffende. Bare 30 prosent av forbrytelsene som ble anmeldt førte til etterforskning, og bare 6 prosent av forbrytelsene ender med tiltale. 

Lovløst

I løpet av en normal uke blir annenhver butikk i Stockholms fylke (län) utsatt for tyveri eller ran. I en normal måned er mer enn en tredel av Stockholms butikker rammet av svindel eller svindelforsøk.

Handelsstanden i hovedstaden er mest utsatt for kriminalitet, men resten av landet er også tungt rammet. I løpet av det siste året har 41 prosent av Sveriges butikker blitt utsatt for tyveri, vold, innbrudd eller trusler. Dette viser bransjeorganisasjonen Svensk Handels rapport Trygghetsbarometern 2020. Undersøkelsen er basert på svar fra over 2.400 butikker i detaljhandelen.

De vanligste typer kriminalitet varierer mellom ulike bransjer. Dagligvarebutikker og sportsbutikker har store problemer med ran og butikktyveri, interiør- og designbutikker og kiosker blir oftest rammet av innbrudd. Vold og trusler er vanligst i dagligvarebutikker, nærbutikker og kiosker.

Dette innebærer at å ta seg en alminnelig butikkjobb kommer med stor risiko for å utsettes for voldshandlinger – voldshandlinger som oftest henlegges av politiet. 94 prosent av de kriminelle straffes aldri.

Vi kan se med uro på de lave anmeldelsestallene og resignasjonen i bransjen. Men hva skal handelsstanden egentlig foreta seg? Det er ikke noe de kan gjøre, så lenge ikke engang politiet verken har vilje eller ressurser til å forsvare dem. Hvem vil vel risikere en skrutrekker i magen for et par kartonger sigaretter? Resignasjon er bare som forventet.