Terrorisme og ekstremisme

Svensk IS-kvinne kom hjem med to barn, tilbake i Syria er døde barn, bortgiftet barn og døde ektemenn

Kvinnen (48) har ikke bare bidratt til at flere av barna er døde som barne-krigere for IS, hun har giftet seg flere ganger i Syria og fått flere, tvangsgiftet bort en døtrene. Tilbake i Sverige, med to barn, hevder hun sin uskyld.

SVT Nyheter kan i dag vise groteske bilder av hva en svensk kvinne (48), konvertitt til islam, har latt sine barn gjennomgå.

Det var i 2013 at hun og ektemannen bestemte seg for å tilslutte seg IS i Syria. Med seg tok de deres fem barn, som da var 14, 12, 10 og 5 år, sistnevnte et tvillingpar.

Ektemannen døde imidlertid samme året som de kom til Syria. Kvinnen giftet seg på nytt, ikke bare én men flere ganger, og fikk flere barn.

I Syria ble sønnene satt i våpentrening for å skulle kjempe for IS, og det før de var myndige. På bildene kan vi se de unge guttene posere med våpen, og hvordan de som små barn lærer å håndtere våpen. På ett av dem ser vi en gutt i 10-årsalderen med en kalasnjikov som også en gutt i det som kan være 2-årsalderen holder.

10-åringen er også på annet bilde, da trolig i 13-årsalderen hvor han poserer sammen med andre IS-krigere, sammen med lemlestede mennesker hvor avkuttede hoder er tredd på gjerdestolper. Året etter døde denne gutten. (Bildet er skjermdump fra SVT)

Det er også bilder av storebroren, da antakelig 17 år, som poserer med våpen foran det som antakelig er et nedskutt syrisk fly. Året etter døde også han. I tillegg skal en tredje sønn av kvinnen ha avgått ved døden i Syria.

Kvinnen er også mistenkt for å ha giftet bort en datter i Syria, da hun bare var 12 år. Kvinnen skal også ha en annen datter som fortsatt er i Syria.

I desember i fjor kom kvinnen, som nå er enke (igjen), tilbake til Sverige. Med seg hadde hun to av sine barn. Disse barna har hun nå ikke omsorgen for.

Nå etterforskes kvinnen for krigsforbrytelser og for å ha bidratt til tvangsekteskap. I en fersk dom fra tingretten fremkommer at kvinnen ikke er i stand til å ha omsorgsretten for barna, ikke minst fordi hun tok med barna til krigsherjede Syria. Ifølge dommen skal barna hatt flere traumatiske opplevelser i Syria.

Kvinnen selv har gitt et romantisert bilde av hvordan barna hadde det i Syria, hvor hun oppgir at de «levde et normalt liv og at barna ikke ble negativt påvirket av oppholdet der».

Kvinnen nekter for å ha gjort noe straffbart.

Det er så ansvarsløst, kunnskapsløst og empatiløst at man ikke vet hva man skal si – og langt mindre gjøre. Her har i tillegg Sverige det vanskeligere enn Norge, for de har ingen lov, slik som ble innført – med FrP som initiativtaker – i Norge om fremmedkrigere, som gjør at de kan tiltale kvinnen for deltakelse i en terrororganisasjon. Dermed kan bli vanskelig for påtalemyndighetene skal få denne kvinnen dømt for krigsforbrytelser. Det ender kanskje heller med en dom for omsorgssvikt av barna og eventuelt for tvangsekteskap. Sistnevnte må jo også bevises, og det er ikke lett i Europa – langt mindre i Syria med det som etter all sannsynlighet er et hjernevasket barn, hvis hun er i livet.

Saken sier ingenting om hvor gamle barna er som hun hadde med tilbake til Sverige. Men uansett kan vi være sikre på at det må settes inn betydelige ressurser for kanskje å redde deres mentale helse.

Hvor mange slike saker kommer vi til å stå overfor fremover?

SVT: Bildene er presentert som en film