Kriminalitet

Flyktningekonsulent utnyttet asylsøker seksuelt

Den Nav-ansatte kvinnen i Nord-Norge er dømt til fengsel for å ha utnyttet stillingen som flyktningekonsulent til å skaffe seksuelle omgang med en asylsøker.

Flertallet i Salten tingrett er kommet til at det seksuelle forholdet mellom dem var bygd på at asylsøkeren fryktet for konsekvensene hvis han avviste kvinnen, ifølge NTB.

Asylsøkeren fryktet at han ikke skulle få positivt vedtak om gjenforening med sin yngre bror i Norge. Derfor gjorde har det han trodde kvinnen ønsket av han, både seksuelt, i kontakt på meldinger og ved å være sammen med henne i ulike sammenhenger.

Han turte heller ikke fortelle det til noen, i frykt for ikke å bli trodd, ifølge tingrettsdommer Tarjei Ræder Breivoll.

Skulle klage på avslag

Søknaden om familiegjenforeningen med broren ble avslått. Da skal kvinnen har påtatt seg å fremsette en klage på avslaget.

Men den avviste asylsøkeren innså etterhvert at kvinnen ikke hadde påklaget avslaget. Da avsluttet han forholdet.

I retten erkjente den tiltalte kvinnen at hun aldri hadde sendt noe klage på avslaget, fordi «hun hadde fryktet at gjenforening mellom fornærmede og hans bror ville kunne ødelegge forholdet mellom henne og fornærmede,» heter det i dommen.

Voldtektsanklage

Kvinnen anmeldte også asylsøkeren for voldtekt. Det endte med at hun også ble tiltalt for uriktig forklaring, som hun ble funnet skyldig i av tingretten.

Flertallet mente at riktig straffenivå ville vært fengsel i omkring ett år og åtte måneder. Lang saksbehandlingstid førte til at straffen ble satt til ett år og to måneder.

Én meddommer mente at det var knyttet rimelig tvil om skyldspørsmålet og stemte derfor for frifinnelse.

Kvinnen må også betale fornærmede 100.000 kroner i oppreisning. Hvorfor hun ikke ble idømt sakskostnader, sier NTB-saken ingenting om.

Om denne saken har noen betydning for det opprinnelige avslaget til fornærmede vites heller ikke, men vi kan kanskje slå fast at også kvinner kan være noen kyniske djevler – flyktningekonsulent eller ikke.