Innvandring

40 millioner til innvandrerinfo

Regjeringen klasker 20 millioner ekstra på bordet i håp om at innvandrerne endelig skal følge smittevernregler. Det er så nedlatende at det er til å bli helt forbløffet av. Tror politikerne at folk etter ett helt år fremdeles ikke vet hvorfor ungene deres må være hjemme fra skolen?

Totalt 40 millioner har regjeringen bevilget til organisasjoner som skal spre informasjon til innvandrere. Først ble det delt ut 20 millioner før jul, og onsdag kunne en glad kunnskaps- og integreringsminister melde om det kommer 20 millioner til.

 – Jeg er glad for at det nå kommer 20 millioner kroner ekstra på toppen av de 20 millionene som ble vedtatt før jul. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon om korona, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

«Integreringen» ja. Den informasjonskanalen Melby beskriver må være som en svært trang fødselskanal å regne, og for å fullføre metaforen er det vel en viss risiko for at iverksettelse av tiltak ett år etter unnfangelse er dømt til å ende i dødfødsel. Et dødfødt informasjonsprosjekt, men omsorgen er i alle fall på plass, skal vi tro regjeringen:

Målrettede informasjonstiltak, tillit og forståelse er nøkkelord for at informasjon skal nå frem og bli etterlevd. Organisasjonene som har søkt dekker en rekke temaer, fra smittevernråd til ivaretakelse av psykisk helse under pandemien, oppfølging av barn og unge og arbeidslivsspørsmål.

Rasistisk nedlatenhet

Målrettede tiltak. La oss se. Vi vet fra før at somaliere og pakistanere er så overrepresentert på koronastatistikken at en enkel analyse gir bare to ulike årsaksalternativer:

Alternativ 1: De har levd mer avsondret fra enhver informasjonstilgang i ett år og ikke fått med seg at det er en pandemi, alternativt fremdeles ikke fått med seg informasjon om smittevern. 

Alternativ 2: De har fått med seg at det er en pandemi som krever at man følger visse smittevernregler for å unngå eller dempe smitten, men lar være å følge disse rådene av ymse grunner. 

Av disse årsaksalternativene velger altså regjeringen å kaste 40 millioner etter alternativ 1. Hvordan det er mulig å anta at folk ennå ikke har fått med seg at det er en pandemi, er strengt tatt uforståelig. I denne antakelsen er det ikke bare lave forventningers rasisme, det er grovt nedlatende. Når man er så nedlatende, er stikkordene «tillit» og «forståelse» direkte absurde.

Opprettholde egen kultur

La oss se nærmere på to forhold. Det ene er frivillighet. I begrepet ligger forutsetningen om at det ikke er lønnet arbeid. Det er arbeid som gjøres av fri vilje og uten å berike seg selv.

Vi må derfor anta at de 40 millionene ikke går til de som faktisk arbeider i de frivillige organisasjonene, det går til organisasjonene selv. Hvor integrerende innvandrerorganisasjonene i virkeligheten er, er et annet spørsmål. SSB skriver tvert i mot følgende:

«Tilknytning til for eksempel familie og egne innvandrerorganisasjoner gir trygghet og muligheter til å opprettholde kulturelle praksiser fra hjemlandet.»

Gitt den informasjonen burde en kanskje være litt mer tilbakeholden med å tro at en kan betale seg ut av problemene?

500-800 kroner per person

Så må en anta – siden informasjonstiltakene er målrettet – at det fokuseres mest på de gruppene som i aller størst grad smittes og smitter – somaliere og pakistanere – som vi vet litt om (tall fra SSB).

Somaliere i Norge er den største ikke-vestlige minoritetsgruppen og utgjorde 43.273 personer ved inngangen til 2020; tallet omfatter både førstegangsinnvandrere og personer født i Norge med somaliske foreldre, hhv. 28.554 og 14.719. Det tilsvarer at de med somalisk bakgrunn utgjorde 0,81 prosent av Norges samlede befolkning.

Per 1. januar 2020 var det 38.674 med pakistansk bakgrunn i Norge, hvorav 21.109 er innvandrere og 17.565 er norskfødte. Totalt tilsvarer det 0,72 prosent av Norges samlede befolkning.

Grovt regnet er det altså 82.000 med somalisk og pakistansk bakgrunn i Norge. Fordeler vi 40 millioner på disse, er det i underkant av 500 kroner – en femhundrelapp på hver eneste en. Antar vi at de som er norskfødte er bedre egnet til å ta til seg koronainformasjon, og kun fordeler de 40 millioner kronene på førstegenerasjon, er det til sammen for disse to gruppene i underkant av 50.000 personer, som utgjør 800 kroner per person.

Det ville tilsvarende vært mulig å lønne 82.000 sosionomer for å ha en times en-til-en-samtale med hver eneste somalier og pakistaner i hele Norge. 

Det gjøres selvsagt ikke – det er de frivillige som går fra dør til dør. Men men, for koronaepengene er det i alle fall mulig å dra i gang en durabelig koronafest – myndighetene tror jo likevel de ikke skjønner at det er korona, så noen bot blir det neppe.

IMDi jobber nå med å behandle og utbetale søknadene som er kommet inn. Fordelingen er klar i løpet av neste uke, melder regjeringen.