Politikk

Skal diskutere riksrettssak mot den danske statsministeren Mette F.

Ikke før er et flertall av Folketinget gått inn for riksrettssak mot tidligere innvandring- og integreringsminister Inger Støjberg, før det samme Folketinget kanskje må ta stilling om det også skal opprettes riksrettssak mot statsminister Mette Fredriksen.

Det som foregår i det danske Folketinget nå, fremstår som særdeles uverdig.

Mens Danmark, som resten av verden, sliter tungt i kampen mot covid-19 og muterte varianter, der det forlanges at befolkningen skal akseptere og etterfølge de strengeste tiltak i fredstid i manns minne, så har Folketinget politisk personforfølgelses-fest.

Det begynte med Inger Støjberg (V). Og nå kan altså neste bli statsminister Mette Fredriksen (S).

Ny riksrettdebatt

Veien til riksrettssak for Mette F. har en annen inngang enn for Støjberg (se under).

For i Danmark har de et system som sier at borgerforslag med mer enn 50.000 underskrifter, kan tas opp i Folketinget som et beslutningsforslag. Og det er nettopp det som nå er under oppseiling.

I dag oppnådde borgerforslaget, som ble lansert 8. januar, over 50.000 underskrifter, Her heter det:

«Mette Fredriksen skal redegjøre for den manglende hjemmelen til å avlive sunne og friske mink inkludert avlsdyr».

Det var i november i fjor at regjeringen besluttet at alle mink i Danmark skulle avlives. Dette for å unngå at et mutert koronavirus smittet fra dyr til mennesker. Beslutningen om å avlive de rundt 17 millioner minkene kom som en beskjed fra statsminister Fredriksen på en pressekonferanse. Først da avlivningen var en realitet, kom det frem at regjeringen manglet lovhjemmel for beslutningen. Saken kostet den danske matministeren Mogen Jensen posten. Men selv om Jensen gikk av som statsråd på feltet, så ble ikke saken lagt død.

Folketinget har også satt ned en kommisjon for å granske hendelsesforløpet.

Men folket er altså ikke fornøyd. Så det kan være at Mette F. har gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å gå inn for riksrettssak i Støjberg-saken.

Politisk riktig – juridisk feil

Støjberg anklages for å ha gjort seg skyldig i at barnebrudene skulle adskilles fra sine ektemenn «uten unntak», altså uten individuell behandling. Da vil hun i så fall mangle den nødvendige lovhjemmel, i tillegg til at det hevdes å være en krenkelse av Menneskerettighetskonvensjonen (art. 8, retten til familieliv) og Barnekonvensjonen. Slik konkluderte Instrukskommisjonen rett før jul, en kommisjon som ble satt ned for å vurdere de aktuelle forhold. Støjberg forsvarer seg med at det ikke er noe galt med instruksen, men anklagerne i Folketinget holder på sitt, da instruksen ble administrert på feil vis – og at denne feilpraktiseringen ble gjort bevisst fra daværende statsråd Støjberg – da det var svært så viktig for Støjberg å være hard i klypa i innvandringspolitikken.

På onsdag tok Folketinget stilling til hva Støjberg konkret skal tiltales for. Ut over det overnevnte, pekes det i betenkningen også på at Støjberg skal ha gitt Folketinget «uriktig eller villedende informasjon» om adskillelsen av asylpar med barnebruder. Dette er altså flertallet enige om, men en annen formulering skapte straks mer bråk. Nemlig følgende:

«adskillelsen af de berørte par politisk set var rigtig, men at den juridisk var forkert, da den indebar en ulovlig indkvarteringsordning».

Det var altså politisk riktig å adskille barnebrud-parene, men juridisk feil da det førte til en ulovlig innkvarteringsordning.

Det er en formulering som regjeringen støttepartier ikke fant seg i, der begrunnelsen er så politisk naiv at man knapt tror det er sant:

»Det gir ingen mening. Fordi det handler blant annet om at man da har ment at det var politisk riktig å adskille par som var 16 og 17 år, og som kanskje til og med har flyktet fra et land hvor de nettopp ikke kunne være sammen på grunn av negativ sosial kontroll. De har flyktet på grunn av kjærlighet», fastslo De Radikales Kristian Hegaard til Politiken, mens SFs Karina Lorentzen Dehnhardt overfor DR Nyheder omtaler formuleringen som «noe vås».

Debatten om å stille Støjberg for riksrett pågår i Folketinget i skrivende stund. Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er imot riksrett, for selv om de påpeker at selvfølgelig skal statsråder overholde loven og snakke sant til Folketinget, så er denne saken helt ute av proposjoner. Det er også blitt påpekt en rekke ganger at ingen av embetsfolkene som er avhørt i saken anledning, har gitt uttrykk for at Støjberg ba dem om å bryte reglene.

Vi har tidligere påpekt likhetene i disse to sakene, men riksrett? Problemet er bare at hvis riksrettssak kjøres mot Støjberg, så kan sosialdemokratene få seg en smekk på fingrene hvis Mette F. slipper unna.

Folketingets medlemmer burde ta seg en tur ut i det iskalde vinterværet og kjøle seg kraftig ned.