Innvandring

NRK angriper Erna med falsk islam-nyhet

NRK smeller i bordet med en falsk nyhet på direkten under intervju med statsminister Erna Solberg. Når HRS konfronterer NRK med løgnen, nekter statskanalen å forholde seg til sakens kjerne.

Kampanje-mediet NRK fortsetter med sine uredeligheter i 2021. På direkten ble statsminister Erna Solberg konfrontert med en falsk nyhet NRK selv har fabrikert. Igjen handler det i bunn om jakten på HRS’ bevilgning over statsbudsjettet på 1,8 millioner kroner.

Skulle vippe Solberg av pinnen

19.50 minutter ut i sendingen i programmet «Dagens» i P1 sier nemlig programleder, Mathias Nylenna, dette:

Nylenna: – I høst ble det spredt en historie om muslimer som ikke bruker håndsprit fordi antibac inneholder alkohol! Dette innlegget ble delt tusenvis av ganger, men var ikke sant. Vet du hvem som spredte dette ryktet?

Solberg: – Det var HRS som hadde vel laget et (avbrytes av Nylenna).

Nylenna: – Human Rights Service, og dette nettstedet får millionstøtte av Regjeringen. Hvorfor gjør dere egentlig det?

Solberg: – Det gjør vi fordi at vi gir millionstøtte til veldig mange organisasjoner som driver med ulike typer opplysningsarbeid, og vi har også ment at det er fullt  mulig å gi penger til også dem som er kritiske til Regjeringens håndtering av innvandringspolitikken.

Nylenna fortsetter å presse statsminister Solberg med HRS sine angivelige «falske nyheter» og om det således er riktig å gi HRS statsstøtte. Han kommer ingen vei, og det skal Solberg ha: Hun lot seg ikke vippe av pinnen.

Sakens utgangspunkt er artikkelen Rita Karlsen skrev før jul om at et ukjent antall muslimer ikke ønsker å bruke alkoholholdig håndrens (Antibac). Vi ble kontaktet av en god bekjent som fortalte om en bryllupsforsamling som leide lokale av henne til feiring. De forlangte all Antibac fjernet. I tillegg kjenner vi fenomenet fra Pakistan, der man eksempelvis får kjøpt ren parfyme-essens, altså uten alkohol.

Faktisk.no benyttet artikkelen vår til å ta en gjennomgang, det vil si å prøve å motbevise oss. De tok ikke en faktasjekk, antakelig fordi de så at de ikke kunne felle oss for noen feil. Faktisk gikk til kilder som skulle bekrefte at vi var på tynn is. Det gikk ikke så bra, all den til den svært islamvennlige professoren Knut Vikør blant annet sa følgende:

– Det kan samtidig godt være at noen sier nei også til alkoholbasert desinfeksjon, fordi de mener at man ikke skal ha noe i det hele tatt med det forbudte stoffet å gjøre. For eksempel kan det gjelde budskap fra enkelte imamer på landsbygda i noen muslimske land, sier UiB-professoren.

Ja, og imamer fra landsbygda, det har vi dessverre i Norge.

Vil ikke forholde seg til fakta

Det er denne artikkelen hos Faktisk.no som NRKs Nylenna lener seg på, som altså ikke er en faktasjekk engang. For jeg sendte Mathias Nylenna en epost i går:

Til Mathias Nylenna

I går intervjuet du Erna Solberg, og der fremmet du påstand om at HRS sprer «falske nyheter» knyttet til muslimer som ikke bruker håndsprit. Kan du belegge din påstand om at det er feil at et ukjent antall muslimer faktisk ikke vil bruke håndsprit grunnet alkoholforbud? Hvor er din kilde til påstanden om at dette er «falske nyheter»?

Kanskje du  ikke  kjenner til at det er utviklet alternative produkt for å unngå alkohol-innhold, som eksempelvis Ultra Protect som er såkalt «halal akkreditert». Dette er altså i Norge, og den største leverandøren av hygieneartikler til eksempelvis Gardermoen.  Slik fungerer det | Initial Norge

Det er enkelt å finne artikler internasjonalt om halalprodukt knyttet til covid. Her er en artikkel om Malaysia: Malaysia is selling ‘halal’ hand sanitiser to combat coronavirus (alaraby.co.uk)

Da avventer jeg et svar, helst før kl 15 i dag da vi lager en artikkel på din kommentar.

Nylenna svarte sammem dag:

Hei Hege

Kilden vår er Faktisk.no, som har snakket med flere åpne, relevante kilder i Norge om dette. Bl.a. ekspertgruppen til regjeringen som jobber for å redusere smitten i innvandrerbefolkningen, Islamsk råd Norge, og professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen, for å nevne noen.

Mitt svar tilbake lød slik:

Takk for svar, eller et ikke-svar. Du slo fast at vår påstand var «falske nyheter», hvilket heller ikke Faktisk.no klarer å ta oss på, eller så hadde de gjort det. Du var bastant, helt kategorisk, og du forholder deg heller ikke til informasjonen jeg la ved. Så mitt oppfølgingsspørsmål er enkelt: Hvorfor selges det halal akkreditert alkoholfrie hygieniske rensemidler for hender både i Norge og i andre land?

Merk også at Vikør innrømmer følgende: Samtidig vil han ikke utelukke at det er enkelte grupperinger som også ønsker å unngå alkoholbaserte desinfeksjonsmidler.

Og det var nettopp dette som var inngangen til vår artikkel: Et konferansesenter ved Oslo der arrangøren ble bedt av arrangør av bryllup om å fjerne all antibac.

Nylenna repliserer dette:

Hei igjen!

Jeg har svart deg på hva som var kilden, og det var faktisk.no sin artikkel med tittelen: Alkoholforbud hindrer ikke norske muslimer i å bruke håndsprit.

Kobler på min redaksjonelle leder her dersom du skulle ha flere spørsmål.

Da var min tålmodighet ferdig, og jeg sendte følgelig denne siste eposten, som han aldri svarte på:

Mathias Nylenna, du tok feil, men klarer ikke å være mann nok til å si det rett ut. Vi merker oss dette, dertil at feilen ble presentert for statsministeren som en sannhet. Det enkle spørsmålet mitt i etterkant om hvorfor det selges alkohol/halal-frie produkt, burde du kunne kommentert. Jeg skriver en artikkel om dette i morgen. Hege

Halal-håndrens selges i Norge

Latskapen til NRK er påfallende. Det ville tatt Nylenna sekunder å sjekke ut på nettet om det faktisk finnes muslimer som ikke vil bruke håndsprit grunnet alkoholforbudet. Vi har, som vist i epostutvekslingen, endog i Norge en gigant innen hygiene-artikler, Rentoktil Initial. Rentoktil Initial reklamere for sitt produkt Ultra Protect slik:

I motsetning til alkohol-baserte desinfeksjonsmidler, inneholder Ultra Protect naturlige oljer som er skånsomme mot huden slik at du unngår sprekker og uttørking. Ultra Protect TM dreper på 15-sekunder og gir opptil seks timer gjenværende beskyttelse på huden og 24-timers beskyttelse på overflater mot bakterie re-kolonisering. Ultra Protect TM virker effektivt i forskjellige temperaturer, og er derfor ikke antennelig eller farlig. Det gjør det mye tryggere å håndtere for renholdspersonalet. Selv om det dreper bakterier, er Ultra Protect skånsom mot alle andre levende ting. Det er derfor godkjent og er trygg for bruk i miljøer som helsetjenester, matproduksjon, dyrevelferd og mange andre miljøer, inkludert hjem. Det er også Halal akkreditert (utheving, red.).

Internasjonale nettsøk gir svært mange treff på covid + alcohol + hands + islam:

Coronavirus: Dear Muslims, there is nothing called ‘Halal hand sanitizer’ – opinion – Hindustan Times

Her om en imam i India som utstedte fatwa mot alkoholdholdige hygieneartikler. Og her en annen fatwa i samme sak som sier det er halal å rengjøre moskeen med alkoholbasert rengjøringsmiddel.

Her om at Malaysia slår fast at muslimer kan bruke alkoholbaserte håndservietter. Hvorfor var det nødvendig med en slik klargjøring, NRK?

Endog Verdens helseorganisasjon, WHO, har sett seg nødt til å klargjøre hvordan islams tekster om alkoholforbud helst skal tolkes sett i lys av koronapandemien.

The Islamic tradition poses the toughest challenge to alcohol use. Fortunately, this is also the only context where reflection on alcohol use in health care has begun. Alcohol is clearly designated as haram (forbidden) in Islam because it is a substance leading to sukur, or intoxication leading to an altered state of mind. For Muslims, any substance or process leading to a disconnection from a state of awareness or consciousness (to a state in which she or he may forget her or his Creator) is called sukur, and this is haram. For this reason, an enormous taboo has become associated with alcohol for all Muslims. Some Muslim HCWs may feel ambivalent about using alcohol-based handrub formulations. However, any substance that man can manufacture or develop in order to alleviate illness or contribute to better health is permitted by the Qur’an and this includes alcohol used as a medical agent.

I Indonesia har det høyeste islamske rådet for mat, medisiner og kosmetikk (Ulema Council Assessment Institute for Food, Drug and Cosmetics) sett seg nødt til å sende ut en fatwa der blant annet dette sies:

 «As long as it is not from the ‘khamr’ industry, the use of alcohol/ethanol is permitted or may be used for external use, such as in hand sanitiser.»

NRKs agenda

Det arabiske begrepet khamr tolkes vanligvis som å referere til berusende fermenterte alkoholholdige drikkevarer. Dette tyder på at bare etanol produsert ved hydrering av etylen eller industriell gjæring (for ikke-drikkeformål) er akseptabelt for bruk i halal-sertifiserte produkter, heter det videre.

Det ligger beviselig mengder av artikler på nettet om dette temaet. Men å anstrenge seg, se det orker ikke Nylenna i NRK, for da ville han jo ha ødelagt det han mente var en god sak. Og saken er at Nylenna og hans like ikke vil ha et eneste kritisk blikk på islam, og agendaen er jo selvsagt at HRS skal fratas statsstøtten.

Igjen bekreftes følgende: Vi kan ikke stole på en statskanal som mottar 6,6 skattefinansierte milliarder kroner i årlig støtte. Men dere lesere kan stole på HRS. Vi hadde selvsagt aldri funnet på å fremme en problemstilling som var grunnløs.

Takk til leser for tips. Han hørte sendingen på direkte og fikk bakoversveis av NRKs spredning av falske nyheter om HRS.