Islam

Muslimsk forsker på islam utpeker muslimer som koronaspredere 

Muslimer i den vestlige verden har et stort ansvar for spredning av koronaviruset. Det hevder Sulaiman Ahmed, forsker i muslimsk teologi ved University of Wales Trinity Saint David, i en rapport.

I hele den vestlige verden har muslimer vært på smittetoppen – og også i langt større grad enn majoritetsbefolkningen blitt syke, vært sykehusinnlagt og dødd av eller med korona. Islamforskeren Sulaiman Ahmed mener det er moskeene som må holdes ansvarlige for at pandemien har løpt løpsk i de muslimske miljøene.

Da britiske myndigheter gikk ut og oppfordret private selskaper og organisasjoner til å stanse aktiviteter som involverer store folkemengder for å bremse smittespredningen, har muslimer ofte ignorert myndighetene. I Ahmeds rapport Coronavirus and Muslims skriver han:

– Mange ignorerte fullstendig disse rådene og holdt moskeene åpne. De trosset anbefalingene og uttalte at de ikke ville stenge hvis de ikke ble tvunget til å stenge, sier han og fortsetter:

– De vil sannsynligvis at statsministeren stenger moskeene med makt. Når det skjer, vil de klage på at regjeringen bruker vold mot muslimer, at de er rasistiske, og så videre.

Bør vekke bekymring

Ahmed påpeker at det er flere forhold som gjør muslimer i vestlige land mer utsatt for smitte og alvorlig sykdomsforløp. Det ene er at de ofte går i moskeen når det er fredagsbønn, og på den måten oppsøker store folkemasser. Det andre er at muslimer ofte har dårligere helse enn majoritetsbefolkningen og er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp dersom de smittes.
– What we do know is that Muslims and minorities are especially at risk due to mass gatherings that occur such as the daily prayer and Jumuaah (Friday Prayer), and the fact that minorities and the elderly have a weaker immune system and are more susceptible to the illness and as such are at a greater risk.
Forholdstallene bør også vekke bekymring, skriver Ahmed, som påpeker at det tidlig i pandemien ble tydelig at muslimer var overrepresentert på statistikken over døde. Fire av de første ti koronarelaterte dødsfallene i Storbritannia var muslimer. Når muslimske dødsfall utgjorde 25 prosent av alle koronadødsfall, mens bare 4,8 prosent av den britiske befolkningen er muslimer, er det svært alvorlig:
– We know that four of the first ten deaths in the UK were Muslims and it was mentioned in ‘The Independent’ that 25% of the 140 deaths then witnessed in the UK were Muslims. When Muslims make up around 4.8% of the population these figures are deeply troubling .

Bruker pandemien til moské-rekruttering

Sulaiman Ahmed skriver også at mange muslimske ledere er det det største problemet, og at de aktivt bidrar til å opprettholde smittetrykket i moskésamfunnene. Ahmed peker på den store andelen deobandi-muslimer i Storbritannia, en parallell til salafister. Ifølge Ahmed har de muslimske lederne i moskeene i Storbritannia fortalt tilhengerne sine at koronavirus er en straff for at for få muslimer kommer til moskeene til felles bønn, og at de dermed har forsøkt å bruke pandemien til å fylle moskeene med enda flere mennesker.

Muslimer som tross alt fulgte myndighetenes oppfordringer, har blitt ekskludert fra det muslimske samfunnet og åpent stemplet som «kuffar», det vil si vantro, av andre muslimer.

– Vi vet at muslimer er den gruppen som kanskje er hardest rammet av viruset, og som gjennom sine egne handlinger potensielt har spilt en viktig rolle i å bli smittet, og likevel er dette den slags råd de får fra sine egne ledere, skriver Ahmed.

En advarsel om tankesett

Ahmed advarer mot tankesettet blant muslimer som er det han kaller «tradisjonister», altså muslimer som er deobandier eller salafister. Han påpeker at de muslimske lærde ved salafistiske moskeer aktivt tolker hadither, altså nedskrevne tolkninger av hva profeten Muhammed sa og gjorde. Ahmed sier at salafistene er lydige mot sine lærde, og at de følger deres påbud, selv når påbudene er ekstreme.

– Når det er en problematisk hadith som forteller deg at du skal drepe frafalne, brenne homofile, at profeten Muhammad ble påvirket av magi  eller at profeten Muhammad giftet seg med et barn,  vil de holde fast i disse tradisjonene og følge dem, selv når de er i konflikt med Koranen.

Ahmed forklarer at aktiv selvrefleksjon ikke har noen plass i disse miljøene, og at myndighetenes påbud og anbefalinger ignoreres. Rapporten hans er en direkte advarsel om et tankesett preget av lydig underkastelse.