Islam

Muslim fikk sparken for politisk ekstremisme – ble våpenansvarlig i politiet

I 2016 fikk den hijabkledde Derya Uzel Senir sparken fra det svenske Miljøpartiet De Grønne for sine ekstreme politiske synspunkter. Den gang fornektet hun folkemord på kristne fra partiets talerstol. Den politiske ekstremismen stod derimot ikke i veien for å få jobb som våpenoffiser i det svenske politiet. I politiet har hun godkjent 250 våpentillatelser.

Den tidligere toppolitikeren Derya Uzel Senir fornektet det muslimske folkemordet på armenere og andre kristne etniske grupper i Midtøsten og på Balkan tidlig på 1900-tallet. Nå har Senir godkjent hundrevis av søknader om å eie våpen i sin rolle som våpenansvarlig i politiet.

At svenskenes veier er uransakelige er neppe noe nytt. Likevel er det ikke til å unngå å bli forbløffet over hvor sterkt naiviteten gjør seg gjeldende hos våre naboer i øst. I 2016 fikk Senir sparken fra det svenske Miljøpartiet De Grønne for sine ekstreme politiske synspunkter. Den gang fornektet hun folkemord på kristne fra partiets talerstol. Den politiske ekstremismen var derimot ikke til hinder for å få jobb som ansvarlig for ervervstillatelse i det svenske politiet.

Den svenske avisen Fria Tider avslørte torsdag at den tidligere Miljøpartitoppen har hatt ansvar for å godkjenne hundrevis av søknader om våpenlisenser. Totalt hadde Derya Uzel Senir behandlet 259 saker frem til 11. desember 2020. 248 av dem gjaldt tillatelse til å eie våpen, hvorav Uzel Senir innvilget 247 søknader og ga ett avslag.

Polisen. Myndighetsdokument uten opphavsrett.

Informasjonen kommer fra politiets juridiske avdeling i Stockholm. Avisen ble nektet tilgang til en fullstendig liste over alle saker behandlet av Derya Uzel Senir. Fria Tider fikk innblikk i lisenser som er knyttet til den svenske hæren, men private lisenser fikk de ikke innblikk i.

Politiet i Stockholm bekrefter ansettelsen av Senir, men ønsker ikke å gi en begrunnelse for hvorfor hun fikk ansvar for behandling av søknader om ervervstillatelse. Politiets uttaler i en e-post til avisen at «de fleste som ansettes i forvaltningen gjennomgår sikkerhetsklarering» og at de vurderer «personlige egenskaper», tilsvarende det norske «personlig egnethet».

«Det vi kan säga generellt om anställda inom polisen är att de flesta som anställs inom Polismyndigheten genomgår en säkerhetsprövning, där personliga egenskaper och andra personliga förhållanden klarläggs för att fastställa om de är pålitliga enligt Säkerhetsskyddslagen.»

At Senir er egnet i «det nye Sverige», er det liten tvil om. Den tidligere politikeren sa i et intervju med Arbetet.se i 2014, at hennes agenda var å motarbeide at ordet «muslim» ble knyttet til folkemord. Hun henviste til at Holocaust ble gjennomført av nazister, ikke tyskere. Sammenlikningen sier mye om Senirs egne tanker om identitet. Hun er ikke først og fremst verken svensk eller tyrkisk, hun er først og fremst muslim. At politisk islam er en ideologi på linje med andre ideologier – som nazisme – ser hun heller ikke ut til å reflektere over ved utsagnet.

– Jeg vil forandre samfunnet nedenfra, sa hun den gang.

Hovedillustrasjon: Skjermdump fra Senirs Facebook-side.