Om HRS

HRS med ny kapasitet på laget

Juristen og pensjonisten Trond Ellingsen har blitt ny styreleder i HRS. I tillegg vil Ellingsen fortsette å skrive artikler for oss. Dette betyr at HRS styrkes ytterligere etter ansettelsene av sosiolog Halvor Fosli og spesialpedagog Julie Dahle.

Det er ikke mange forunt å få en styreleder som ikke bare faglig kjenner godt til innvandringsfeltet, men som også leverer interessante og mye leste artikler til oss grunnet både sin gode penn og juridiske erfaring. På samme vis som det ikke er mange forunt å få med på laget personer som Halvor Fosli og Julie Dahle.

Ellingsen vil også fortsette å skrive jevnlig på rights.no, ikke minst med fokus på kriminalitetsområdet.

Juristen Trond Ellingsen er nå formelt vår styreleder, et verv han har tatt over etter Torstein Pettersen. Vi takker Pettersen for god og upåklagelig innsats, og ønsker vår nye styreleder hjertelig velkommen om bord.

Ellingsens veteranbiler som han er umåtelig stolt av, med rette! 

Bred erfaringsbakgrunn

Ellingsen er pensjonist, men liker en aktiv tilværelse. Han har yrkesbakgrunn som forretningsadvokat. Ellingsen startet sin karriere i GIEK – Garanti-instituttet for Eksportkreditt, som er et statlig virkemiddel for å støtte norsk eksport. Etter seks år i GIEK gikk han over til DNB. I 1992 startet han sammen med noen DNB-kolleger et advokatfirma og arbeidet deretter stort sett for utenlandske klienter som eksporterte varer og tjenester til Norge.

På CV-en står ellers følgende:

  • Leder av Asker FrP fra 2013 til 2019
  • Styreleder i Document.no AS fra 2014 til 2019
  • Styremedlem i GIEK Kredittforsikring AS fra 2010 til 2019
  • Styremedlem i Sykehusapotekene HF, en del av Helse Sør-Øst, fra 2012 til 2018 (som har en årlig omsetning  på over tre milliarder kroner)
  • Nemndmedlem i UNE fra 2016 til 2020

Sine erfaringer fra UNE har Ellingsen formidlet på rights.no som en lærerik og interessant periode.

Ellingsen er i dag partiløs.

– Innvandringsfeltet avgjør Norges fremtid

Til HRS forklarer Ellingsen årsaken til at han takker ja til styreledervervet slik:

– Det er viktig å engasjere seg i noe man tror på, og HRS har gjennom alle år stiftelsen har eksistert (siden 2001, red.), vist at de har en viktig politisk funksjon på innvandrings- og integreringsfeltet. HRS har avdekket nye viktige tema gjennom årene, som eksempelvis dumping av norskfødte barn og kjønnslemlestelse. HRS våger å gi beskjed der andre aller helst vil dekke over, fortie og vrenge på virkeligheten. Det siste gjennomslaget for HRS med forbud mot søskenbarnekteskap og avvergingsplikt pålagt nærmeste familie ved kjønnslemlestelse og tvangsekteskap av mindreårige, viser hvor sentral HRS er, sier Ellingsen, og fortsetter:

– HRS er også den eneste aktøren med statsstøtte innen dette feltet som våger å peke på den verdimessige elefanten som trasker rundt i landet vårt, islam. Jeg håper at mitt bidrag som skrivende styreleder vil styrke HRS til å fortsette dette viktige arbeidet. For det er ingen felt som er mer avgjørende for Norges fremtid enn innvandring og islam, enten vi eksempelvis snakker om skolen, helsevesenet, politiet eller velferdsstaten. Da trengs det ærlighet og faglig kompetanse, og det innehar HRS.

Vi i HRS ble kjent med Ellingsen i 2006, og lært ham å kjenne som en redelig og ryddig person. Vi er glad for at han har blitt vår nye styreleder og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer.

Hovedillustrasjon: Tidligere valgkampbrosjyre til Asker FrP