Den kulturelle revolusjonen

Ungdommer som tror at sex skal være vondt

Svenske ungdommer tror sex skal være smertefullt. En ny ungdomsgenerasjon forteller at kvelertak, knyttnever i magen, penetrering uten forvarsel, oralsex langt ned i halsen og analsex er den seksuelle normen. Voksengenerasjonen legger skylden på porno, men mye tyder på at det er demografiske endringer som ligger til grunn for svenskenes endrede seksualvaner.

Den svenske jordmoren Katarina Svensson Flood fortalte september i år om sine erfaringer fra samtaler med ungdom på en ungdomsklinikk i et innlegg på Facebook. Hun fortalte om jenter i 15-årsalderen med sårskader i underlivet og kroniske smerter etter brutal sex – og ikke minst fortalte hun at ungdommene selv tror at dette er normen. Facebook-innlegget ble delt og kommentert i hele Sverige, og saken ble tatt videre av bl.a. Sveriges Television. Det viste seg at Floods bekymringer ikke var et enkelttilfelle.

En ny negativ sexkultur har bredt seg blant nabolandets ungdommer, en kultur som har resultert i at mange svenske jenter og gutter tror at sex skal være smertefullt for jenter. Årsaken tilskrives tilgang på porno. Uten å ofre alternative årsaker en tanke, har pornomotstanden i Sverige steget betraktelig. Flere kjente politikere fra Socialdemokraterna roper etter sensur av internett ved krav til pålogging med bank-id på pornosider.

Mer porno – færre overgrep

Det er gode grunner til å grave videre i svenske ungdommers voldelige sexvaner. Det er nemlig lite som tyder på at porno øker voldelig seksuell adferd. For som mye annet er akkurat dette også forsket på. Forskningsresultatene peker faktisk i motsatt retning: Tilgang på porno minsker forekomsten av seksuelle overgrep, skriver journalist og (sex-)forfatter Michael Castleman, i anerkjente Psychology Today.

Tenker man nærmere over dette, er det egentlig logisk. Jo mer åpent samfunnet er, jo mer likestilt er det gjerne også. I den vestlige verden er tilgang til internett en selvfølge, og ergo er porno-konsum også en selvfølge. Derfor er også vestlige land, som anses som verdens tryggeste og mest likestilte for kvinner, samtidig på toppen av pornokonsumentstatistikken.

Men internettsensur er fortsatt en av de vanligste metodene for statlig kontroll over media i andre deler av verden. Årsaker til å filtrere cyberspace inkluderer sikring av nåværende regimers informasjonsmonopol, forsøk på å begrense alle slags opposisjonsbevegelser, samt beskyttelse av landenes religiøse og moralske normer. I arabiske land, der religion spiller en viktig rolle i den sosiopolitiske sfæren, er sistnevnte spesielt viktig. Siden det i islamsk lov ikke er noen direkte referanse til sensur i praksis, filtrerer styresmaktene informasjonstilgangen under forskjellige påskudd, skriver representanter for det russiske Laboratory for Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks i denne artikkelen.

Pornosensuren i den arabiske verden er likevel ikke i stand til å hindre alle unge får tilgang til internettporno. Som i alle korrupte regimer i verden finnes det alltid muligheter til å omgå reglene. Men de arabiske landene havner like lavt på pornokonsumentstatistikken som de havner høyt på statistikk over undertrykkelse av kvinner.

Logikken er altså at jo friere og mer åpent et land er, jo høyere er som regel graden av likestilling. I likestilte land er kvinner fristilt til å ha sex med hvem de vil, og dette medfører at de vil velge bort dårlige partnere, mens gode partnere som er omsorgsfulle vil prioriteres. Det er ingen hemmelighet at det er kvinner som bestemmer på kjønnsmarkedet i vestlige land, mens det er menn som bestemmer på det samme området i ikke-vestlige land. Åpenheten i vestlige land gjør porno lett tilgjengelig, samtidig som seksuelle overgrep blir mer sjeldent enn det er i land med høy grad av sensur og lav grad av likestilling.

Demografiske endringer

Det er allerede kjent og mye omtalt at voldtektsstatistikken i Sverige har eksplodert som følge av skyhøy innvandring fra muslimske land. Svenskene fører statistikk på utviklingen, som i denne oppsummeringen fra 2019:

Jämfört med första halvåret 2010 har antalet anmälda våldtäkter ökat med 40 procent. De anmälda våldtäktsbrotten låg på en relativt stabil nivå mellan 2011 och 2016, för att därefter öka.

Sedan det första halvåret 2010 har antalet anmälda våldtäktsbrott mot vuxna ökat med 47 procent (774 brott). De anmälda våldtäkterna mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre ökade med 702 brott (+44 %) mellan 2010 och 2019, medan de anmälda våldtäkterna mot män i åldern 18 år eller äldre ökade med 72 brott (+157 %) under samma period.

Det er utvilsomt skremmende tall på ufrivillig sex, men hva med den frivillige sexen? Den finnes det som kjent ingen nasjonal statistikk over, verken her på berget eller i nabolandet, men la oss først se på noen viktige tall for å forstå hvilken omveltende demografisk endring Sverige har gjennomgått siste tiår.

Innvandringstallene fra det svenske Migrationsverket viser at i perioden 2010 fram til og med 2019 har svenskene tatt imot hele 494.440 mannlige asylsøkere, primært fra muslimske land, og primært i aldersgruppen 18-40 år. I tillegg har de i samme periode tatt i mot 68.831 enslige, mindreårige asylsøkere, også disse primært gutter.

Når man importerer over en halv million unge menn over en tiårsperiode, gjør det noe med demografien til et tross alt lite land som Sverige. Det betyr i praksis at en stor andel unge har en fullstendig annen seksualkultur i bagasjen enn hva svenskene har. Men det betyr selvsagt også at de nyankomne har sex. Når en halv million menn i sin mest seksuelt aktive alder kommer fra en kultur der sex er tabu til en kultur der sex er normalisert, vil det ikke bare påvirke tall for ufrivillig sex. Det må naturlig nok påvirke den frivillige sexen også.

Ulike kulturer har ulike seksuelle preferanser

Seksuell praksis varierer stort fra land til land, og ikke minst er praksisen avhengig av to forhold; opplysning og likestilling. I likestilte land anses kvinnelig seksualitet som like viktig som mannens seksualitet, og friheten til selv å velge seksualpartner gjør at vestlige land står i særstilling seksuelt sett. Ikke gifter vi bort barna våre straks de er kjønnsmodne og ikke dreper vi dem dersom de mister jomfrudommen før de eventuelt gifter seg i begynnelsen av 30-årene. Ivaretakelse av seksualopplysning og seksuell helse for begge kjønn anses viktig.

I den muslimske verden derimot finnes det et absolutt krav om at kvinnen skal være jomfru før ekteskapet inngås, og i store deler av Midtøsten er barnebruder fremdeles vanlig. På verdensbasis giftes en barnebrud bort hvert tredje sekund. Kvinners eget valg er ikke så mye som en strøtanke, ei heller omtanke for kvinnens seksuelle preferanser. Tvert imot er vold og sex ofte to sider av samme sak. Kvinnen er mannens eiendel, og han gjør som han vil. Ikke ærbare kvinner har ingen verdi overhodet.

Men også i Midtøsten har de sex. Selvsagt har de sex. Seksualdriften er en av de kraftigste driftene vi mennesker er utstyrt med; den kan rett og slett ikke tøyles. Derfor er det også meningsløst å pålegge mennesker avhold, det har vi tallrike eksempler på at ikke fungerer. Tenk bare på de omfattende overgrepsskandalene i den katolske kirken. Det er ikke nødvendigvis slik at alle de katolske prestene var pedofile i utgangspunktet, men de var pålagt sølibat. Seksualdriften var likevel tilstede, som den er hos alle mennesker, og de tok det de så foran seg og hadde tilgang til.

PornHub

I den muslimske verden skjer noe av det samme, begjæret får utløp straks det er mulighet. Eller som de skriver på nettstedet til et verdensomspennende helseforetak med fokus på seksuell helse, Better2Know;

The obsession with virginity in the Arab region is encouraging unprotected oral and anal sex.

Ubeskyttet oral- og analsex er tilgjengelig, og man kan fremdeles være jomfru når ekteskapet skal fullbyrdes. Seksuell vold er også vanlig, fordi seksualitet er så skambelagt og lite ærbart i den muslimske verden.

Men så er det sånn med sex at erfaringer og holdninger påvirker senere tenningsmønstre. Og det er nettopp her man kan bruke statistikk over pornokonsum som kilde til opplysning om seksualadferd. Verdens største porno-nettsted har en imponerende statistikkbank. Til tross for at Midtøsten av grunner vi tidligere har nevnt ikke topper statistikken over besøk på nettstedet, er det likevel mange nok besøk til at PornHub kan registrere de vanligste søkeordene. Og i Midtøsten foretrekker de å se analsex.

Skandinaviske preferanser

Man skulle tro at de skandinaviske sexpreferansene var relativt like. Vi er samme folkeferd, så hvorfor skulle det være forskjell? Likevel kan jeg aldri huske snakk om verken kvelertak, oralsex langt ned i halsen eller analsex i samtaler med norsk ungdom. Jeg har rett og slett ikke hørt snakk om at det er alminnelig å forvente at sex skal være smertefullt, og jeg har heller ikke sett det omtalt i media. Hvorvidt tenåringssexen fremdeles er litt skjør og klein er ikke lett å finne svar på, men noen generelle svar om preferanser går det likevel an å finne.

For å finne ut om det var preferanseforskjeller i norske og svenske pornosøk, brukte jeg igjen statistikkbanken til PornHub. Og funnene er ganske oppsiktsvekkende.

Først kulepunkter for Sverige:

  • Sweden ranks 16th worldwide for traffic to Pornhub, an impressive number when compared to their population which ranks only 90th worldwide.
  • The most popular category of video in Sweden is «Anal».
  • When we compare Sweden to the rest of the world, we find that the «Anal» category is proportionately 55% more popular, «Old/Young» is 54% more popular and «Bondage» is 46% more.

Så de norske søkevanene:

  • The most searched for terms in Norway are «Norwegian» and «Norsk».
  • Norway ranks 26th worldwide for traffic to Pornhub.
  • The most popular search term for Norwegian women is «lesbian», whereas men are more patriotic minded and search most often for «norwegian».

Her gjør Sveriges demografiske endringer seg tydelig gjeldende. Det er ingen annen grunn til å anta at svenskene er betydelig mer opptatt av analsex enn norske menn. Og forskning har vist at når migranter fra Midtøsten får tilgang til fritt Internet; ja, da ser de porno. I mengder. Og de søker etter sex slik de tror sex skal være. På den annen side taler de norske preferansene for seg selv. Nordmenn vil helst se nordmenn.

Den britiske rapporten Unheard Voices utarbeidet av den muslimske kvinneorganisasjonen Muslim Women’s Network UK peker på at muslimske menns oppførsel mot kvinner formes av samfunnets generelle objektifisering av kvinner, kombinert med lett tilgang på hardporno og en aksept for bruk av vold mot kvinner og jenter: «Gutter mener at det ikke er noe galt i å slå en jente, og at hun fortjener det». (MWNUK 2013:81)

Jeg tror det er gode grunner til at svenskene bør tenke noen runder til før de konkluderer med at pornoen alene har skylden for at svenske ungdommer tror at sex skal gjøre vondt.