Den kulturelle revolusjonen

Ny Erdogan-moské skal reises. Politikerne vil ikke lære?

I Frankrike vil president Macron bekjempe totalitær islam etter alle terrorangrepene. Han har varslet nedstenging av moskeer. Mens i andre land i Europa, som Danmark, stiller politikerne seg velvillig bak nye totalitære moskeer.

Det er med undring man med et tilbakelent blikk ser utviklingen i Norge og resten av Vest-Europa. Fremmedgjøringen. Forvandlingene.

Danmark er et land vi forbinder med politisk «fasthet»: At ledelsen står opp for kulturen og taler tydelig mot nettopp fremmedgjøring og intolerante krefter. Men når det kommer til totalitære moskeer, glipper det også der. Danmark har allerede rundt 30 moskeer som styres av Tyrkias president Erdogan. Nå skal det komme enda en – hvis det  ikke skjer et mirakel i siste politiske sving.

Kun ett parti stemte imot

Det handler om Slagelse kommune på Sjælland, med 738 innbyggere av tyrkisk opphav. Kommunens økonomiutvalg vedtok på mandag å gi tillatelse til å reise en Erdogan-moské. Kun ett parti stemte imot, Dansk Folkeparti (DF). Den formelle godkjennelsen vil skje kommende mandag. Viseordfører i kommunen, Ann Sibbern fra DF, mener det er usannsynlig at de andre partiene vil snu.

Sibbern undrer seg over sine kolleger i politikken: Bryr de seg virkelig ikke om eksempelvis likestilling mellom kjønnene – en utenkelig verdi under en Erdogan-kuppel?

«Man snakker hele tiden om likestilling, men det gjelder åpenbart ikke når det handler om religion», sier hun, og fortsetter: «Byrådet vil nå gi tillatelse til en moské der det predikeres konservativ og kvinneundertrykkende islam.»

I Norge har vi rundt ni Erdogan-moskeer. Hver uke får de tilsendt fredagspreken fra Direktoratet for religiøse anliggende, Diyanet i Ankara. Den fransktyrkiske professor, Samim Akgönül, har analysert innholdet i disse prekenene. De er sterkt preget av politiske og nasjonale budskap som støtter president Erdogans regime.

”Diyanet forsøker gjennom moskeene å bevare tilknytningen til diasporaen (tyrkere som bor utenfor Tyrkia, red.). Og ikke kun med moskeene, men også med forskjellige aktiviteter i foreningene rundt det religiøse”, sier Samin Akgönul til Kristeligt Dagblad.

I Norge har Erdogans Diyanet etablert Norsk Tyrkisk Islamsk Stiftelse. Tilsvarende stiftelse finner man for eksempel også i Danmark, Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Denne stiftelsen har eksempelvis betalt studietur til Tyrkia for unge dansktyrkere.

Ikke akkurat integreringsfremmende, kan man nokså trygt hevde.

En angivelig multikulturell forening

I tillegg til å fremme islamistiske verdier, er Erdogan-moskeene spionsentraler som overvåker tyrkere og kurdere. Informasjonen om deres politiske holdninger noteres og rapporteres til politiske myndigheter i Ankara. Nøyaktig det samme skjer i Norge, er vi fortalt av sentrale kilder her. De er redde for å ha avvikende synspunkt, og i alle fall kritiske synspunkt til Erdogan. Uttrykker de avvikende politiske meninger, kan det endog få konsekvenser for deres gjenværende familie i Tyrkia, forteller de til HRS.

Bare sistnevnte informasjon, burde få alarmen til å gå både i Stortinget og Folketinget. Men det skjer ikke. Man våger ikke å ta tyren ved hornene. Nettopp derfor skal Stavanger få en arkitektonisk moské styrt av Erdogan. Alle partiene i bystyret stemt for søknaden om å få rive eksisterende bygg og reise en «feiende flott» moské. Alle. 

Det interessante ved Slagelse og de nye mosképlanene, er ikke minst at gruppen bak heter i utgangspunktet Slagelse Multikulturel Forening. Hvilken politiker kan være skeptisk til en forening, dertil en multikulturell? Begge benevnelsene smører jo de demokratiske ørene. Hadde politikerne kikket denne foreningen nærmere i kortene, ville Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse dukket opp.

Den korte avis mener man burde sjekket bedre:

Allerede her burde man ha stusset, men det gjorde man ikke, og da det viste seg at det i strid med tillatelsen var religiøs aktivitet i et 400 kvadratmeter stort bønnerom, reagerte man heller ikke, men man ga kun en treårig dispensasjon.

Og nå blåstempler byrådet i Slagelse ulovlighetene med en endring i lokalplanen, som gir tillatelse til religiøs aktivitet.

Presis den samme fremgangsmåten er blitt brukt i Helsingør, der også en opprinnelig tillatelse til et kulturhus nå er endret til moské som følge av at det i forhold til den opprinnelige tillatelsen fant sted ulovlig religiøs aktivitet.

På denne måten har det vist seg at målbevisste muslimer her enkelt kan lure naive lokalpolitikere trill rundt, som ikke aner hva det er de har med å gjøre når det dreier seg om islam.

Hva skal til for å våkne?

Våre politikere tror sikkert at det gagner integreringen å vise toleranse og velvilje. Moskéislam er motsatsen til integrering – og det å forvente toleranse og velvilje tilbake.

Det store spørsmålet er hva som skal til for at våre ledere, som skal være våre ledestjerner inn i en trygg fremtid, forstår hvilken intoleranse de gjødsler med sine «velgjørende» handlinger – som å la Erdgan forlenge Tyrkia inn i våre land. Det hele fremstår som fullstendig psykedelisk.

Hovedillustrasjon: HRS, plantegning av Erdogan-moské som skal reises i Stavanger