Den kulturelle revolusjonen

Groomingskandalen i England: – Hvite menn verst uansett

Det britiske innenriksdepartementet friga i dag granskingsrapporten etter groomingskandalene der pakistanske menn misbrukte engelske ungjenter i tusentall. Konklusjonen er at hvite menn begår flest overgrep generelt, og at det ikke finnes sammenheng mellom muslimsk opprinnelse og grooming.

Pakistanske grooming-gjenger misbrukte tusenvis av engelske jenter. Det tok år før skandalen ble avdekket og overgriperne ble straffeforfulgt, til tross for at både sosial- og barnevernstjenesten kjente til sakene. I frykt for rasisme-stempling forble de offentlig ansatte tause. Nå kommer andre runde av offentlig unnlatelsessynd mot jentene som fikk livene sine ødelagt av pakistanske, organiserte gjenger.

Mens innenriksdepartementet tidligere har opplyst at granskingsrapporten ikke ville være av «offentlig interesse», velger de tirsdag å offentliggjøre granskingen av hva som kjennetegner grooming-gjengene, etter massivt engasjement i den britiske befolkningen.

Den britiske innenriksdepartementet har tirsdag offentliggjort rapporten «Group-based Child Sexual Exploitation Characteristics of Offending«. Rapporten analyserer kjennetegn ved grooming-gjengene etter den massive overgrepsskandalen som ble avdekket i England fra og med 2013 og fram til 2018.

Nå ryster konklusjonen England. De grove, organiserte overgrepene mot unge, britiske jenter, inkludert groomingskandalene i Rotherham, Rochdale og Telford, hovedsakelig begått av menn av pakistansk opprinnelse, beviser ikke at det er «sammenhenger mellom etnisitet og denne formen for overgrep», skriver det britiske innenriksdepartementet. 

Bortforklaringene står i kø

Mer enn 18.700 mistenkte ofre for seksuell utnyttelse av barn ble identifisert av lokale myndigheter i 2018–19, opp fra 3.300 fem år tidligere. Lokalbefolkningen i England omtaler grooming som en epidemi, og i 2019 uttalte Sarah Champion, Labour-parlamentariker for Rotherham, at tallene viser at grooming «fortsatt er en av de største formene for barnemishandling i landet», som Independent skrev for et år siden.

Til tross for at de identifiserte tiltalte hovedsakelig er pakistanske, er den nå offentliggjorte rapporten fra innenriksdepartementet proppfull av bortforklaringer. Rapporten sier blant annet at:

«Noen studier antyder en overrepresentasjon av svarte og asiatiske lovbrytere i forhold til demografien til befolkningen ellers. Det er imidlertid ikke mulig å konkludere med at dette er representativt for alle gruppebaserte CSE-krenkelser.»

De har altså sammenliknet groomerne med hva de har funnet i tilgjengelig litteratur om seksuelle overgrep generelt, og konkludert deretter. Det finnes svært lite litteratur om seksuelle overgrep blant innvandrere. Dette vet forskerne godt. Det er to grunner til at det er vanskelig å finne empiri; det ene er berøringsangst, det andre er tabuet i muslimsk kultur om å snakke om sånt. De begår overgrep, men sier ikke noe om det. Ofrene forholder seg også tause. Det finnes antakelig ikke noe annet miljø der seksuelle overgrep er mer utbredt enn i det muslimske miljøet. Det vet man, fordi forekomst av vold korrelerer direkte med forekomst av seksuell vold, og vold er langt mer utbredt i det muslimske miljøet enn i vestlige miljøer.

Videre heter det:

«Dette skyldes problemer som datakvalitetsproblemer, måten utvalgene var foretatt i ulike studier, og potensialet for skjevhet og unøyaktigheter på måten etnisitetsdata samles inn.

Under samtalene våre med politiet har vi funnet ut at lovbrytergrupper har forskjellig bakgrunn, hvor hver gruppe stort sett er etnisk homogen. Men det er tilfeller der lovbrytere innen samme gruppe har forskjellig bakgrunn.»

Hvite menn farligst

«Forskning viser at gruppebaserte lovovertredere som utnytter barn seksuelt (CSE) ofte er hvite», konkluderer innenriksdepartementet.

Til tross for at innvandrerne, og da hovedsakelig pakistanere, organiserte seg for å seksuelt utnytte sårbare jenter i alderen 13–17 år, er det altså hvite menn som er problemet, skal vi tro rapporten. Dette er enda et slag i ansiktet fra offentligheten mot jentene som fikk livene sine ødelagt.

«Basert på eksisterende bevis, og vår forståelse av feilene som finnes i eksisterende data, virker det mest sannsynlig at etnisiteten til gruppebaserte CSE-lovbrytere er i tråd med seksuelt misbruk av barn mer generelt, og med befolkningen generelt, der flertallet av lovbrytere er hvite. ”

Rapporten foreslår at innsatsen for å bekjempe grooming-gjengene ikke skal være «begrenset til å fokusere på et bestemt samfunn eller en bestemt kultur», selv om kulturelle egenskaper og forbindelser mellom lovbrytere kan være relevante.

Forskningen fant ingen bevis for at et «høyt organisert nasjonalt nettverk» utførte koordinerte seksuelle overgrep i forskjellige områder, og vil ikke legge skylden på muslimer eller menn av pakistansk opprinnelse. Rapporten viser derimot en viss forståelse for mennene som har forgrepet seg på unge jenter, fordi det kan ha vært vanskelig for de involverte overgriperne å si nei, både på grunn av gruppepress og fordi de lettere kan ha dehumanisert ofrene fordi de var av en annen etnisitet.