Aktuelt

Flere og yngre barn rekrutteres til gjengkriminalitet

I seks av syv svenske politiregioner øker antallet av barn som begår kriminalitet for gjenger og andre kriminelle nettverk.

Det er registrert barn helt ned i 10-årsalderen, men antallet øker med alderen. I hele seks av de syv politikretsene er det registrert barn på 12 år, men det «vanligste» er 16 til 18 år, sier Palle Nilsson, etterretningssjef for politiregion Stockholm, om de mindreårige som arbeider for gjengene i Stockholm, til Sveriges Radio.

De unge sendes på gata for å selge narkotika eller for å levere pakker som de ikke aner hva inneholder. Noen av pakkene er transport av våpen.

Politiet vet ikke hvor mange barn som har blitt involvert i gjengkriminalitet de siste årene, men i både Stockholm og Gøteborg heter det at hundrevis av mindreårige «utfører handlinger» for kriminelle nettverk.

Jan Hofvenstam, etterretningssjef for politiregion Øst, sier til Sveriges Radio at deres erfaring er at flere og flere barn – og yngre og yngre – blir rekruttert til å utføre forskjellige oppgaver for gjengene. Det bekreftes av tre andre etterretningssjefer.

Martin Lazar, politibetjent i Stockholm, beskriver det som at barn «vokser inn i nettverkene», der de får større oppgaver etter alderen.

«Når en fyller 15 år begynner man å få større oppgaver. Men rekrutteringen begynner tidligere. De begynner allerede ved 10-11-årsalderen å bygge relasjoner til disse barn, så de kan får dem inn i gjengen».