Islam

Utdanner 2.000 imamer i Tyskland til en «tolerant islam»

Den tyske regjeringen skal lage "et hjem" for islam i Tyskland. Man skal "sikre" at "tolerant islam" vil spre seg i landet. Tror Merkel og co på hva de selv sier?

Det er utdanningsminister Anja Karliczek (CDU) som forteller dette, omtalt av Document. Hennes utgangspunkt er press fra muslimske foreldre og elever om å utelate deler av undervisningsopplegget som de mener er støtende i henhold til sin islamske tro.

Skal sharia forkastes?

Det mest interessante er at det kommer frem at Tyskland innbiller seg at landets myndigheter kan reformere islam, noe ingen andre har klart i løpet av 1.400 år. Sharialovverk er grunnkjernen i dagens islam, akkurat som det var på Muhammeds tid.

For det er vanskelig å tolke dette som et underliggende reformønske/-tro når statsråd Karliczek formulerer seg slik:

«Godt over 2000 studenter får nå opplæring ved sju høyskoler. Dette er en svært viktig hjørnestein i det å sikre at en kosmopolitisk og tolerant islam i fremtiden vil spre seg mest mulig i Tyskland.»

Hun erkjenner altså at det i dag finnes en intolerant islam i Tyskland. Det er vanskelig å tolke dette utsagnet annerledes.

Og hun sier videre at det for sameksistensen er viktig at islam «har et hjem i vårt samfunn».

Til sistnevnte er det å si at det har islam allerede i aller høyeste grad – inkludert i Norge, der vi endog betaler rundt ni millioner kroner i offentlig årlig støtte til en ekstrem moské som Tawfiiq Islamske Senter. Alle får, uansett innhold, er det overordnede bildet. Her hjemme, så vel som der ute. Og det er ingen politikere som står opp og krever at islam går i en tolerant retning ved konkret å peke på hvordan dette skal kunne skje. Hvilke tekster skal forkastet? Eller: Hvilke tekster skal tolkes som historiske uten forankring i vår tid? Hva skal gjøres med de voldelige sverdversene i koranen? Hva skal gjøres med Muhammed som forbilde, en kriger og drapsmann? Hvordan skal imamutdanningen i Tyskland takle disse utfordringene?

Skal man rett og slett si som sant er: Islam står for et sivilisasjonssammenstøt med Europa som politikerne ikke vet hvordan de skal håndtere?

Og hvilken status vil imamer fra den tyske utdanningen få i store, religiøst lukkede miljøene, dersom de ikke utdannes etter lærerboken: Sharia først?

Det er dessuten verdt å minne om at dette ønsket om en tolerant islam via imamer født og utdannet her, står i sterk kontrast til virkelighetsbildet vi ellers ser: Andre og tredjegenerasjon er langt mer bokstavtro og demokratifiendtlige enn foreldre- og besteforeldrene, eksempelvis i Danmark og i Frankrike. Men dette er antakelig for vanskelig for politisk ledelse å erkjenne åpent. For hvordan skal de klare å snu denne utviklingen, som fremstår som lik i hele Vest-Europa?

Erdogan med nesten 1.000 moskeer

Tyskland skal bruke 44 millioner euro, tilsvarende rundt en halv milliard kroner, på imamutdanning frem til 2024. Her det bare å minne Karliczek på at de har sluppet løs president Erdogan i den største muslimske gruppen i landet, tyrkere med en populasjon på over tre millioner personer. Erdogan nesten 1.000 moskeer i Tyskland (960, 2019-tall), der hovedmoskeen er å finne i Køln, DITIB-Zentralmoschee Köln. Den er på 4.500 kvadratmeter, har 55 meter høye minareter og kostet 17 – 20 millioner euro å reise, altså rundt 200 millioner kroner.

Det er Erdogans Diyanet, Direktoratet for religiøse anliggender, som sender sine tyrkiskutdannede imamer til moskeene i Tyskland – og Norge. Hva skal Karliczek gjøre med dette?

For øvrig har Norge ni Erdogan-moskeer, Belgie har 70 slike, og Frankrike 270 (2018-tall).

Kanskje Europa skulle ta et felles grep og si nei til innvandring av imamer til moskeene her? I Norge får de som kjent opphold på spesialistvisum. Og i Stavanger skal det reises en Erdogan-moské med to leiligheter i toppetasjen til tilreisende tyrkiske imamer.