Ytringsfrihet

Tyskervits-saken: UIB-ledelsen og professor enige

Tyskervitsen som sendte en professor ved Universitetet i Bergen i skammekroken og gjorde en tysk student 10.000 kroner rikere som erstatning for «krenkelse», har funnet sin løsning. UiB-ledelsen beklager og professoren får 70.000 kroner i lønnsøkning.

Psykologiprofessor Svein Larsen ved UiB og universitetets ledelse er blitt enige. Ledelsen trekker tilbake en del av sine uttalelser, og konkluderer med at professor Larsen ikke har mobbet, trakassert eller diskriminert studenter. UiB «beklager» således med å gi professoren en lønnsøkning på 70.000 kroner, men hevder ifølge Krohno.no at det ikke har noe med den såkalte «tyskervits-saken» å gjøre – saken har heller ikke noe med ytringsfrihet å gjøre, sier de.

Professor Larsen ante nok fred og ingen fare da han, under en forelesning i fjor om turisme, fortalte at hans forskning avdekket at tyskere ikke ser på seg selv som «typiske turister» i Norge. I denne sammenhengen falt vitsen om at «de har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen». Men en tysk student i auditoriet lo ikke. Vedkommende koblet vitsen til 2.verdenskrig og opplevde seg dermed trakassert. Det er egentlig godt gjort i seg selv i den såkalte hansabyen Bergen, men vi får kanskje tilgi den tyske studentens manglende historiekunnskaper. Verre gikk det med UiB-ledelsen håndtering av saken.

Uforbeholden unnskyldning

UiB-ledelsen gikk fullstendig i krenkelses-fella. Bare fem dager etter hendelsen la de seg langflat for den krenkede studenten, der de anså det som deres «plikt» å beklage, for UiB skal være inkluderende og trygt, het det. I tillegg påla de professoren om ikke å komme med «slike ytringer». Studenten, som troppet opp med egen advokat i saken, «varsleradvokat» Birthe Eriksen, krevde 10.000 kroner, blant annet i kompensasjon for «sterkt mediepress». UiB betalte, både kompensasjon og studentens advokat.

Hva UiB-ledelsen mente med «slike ytringer» var det nok flere enn professor Larsen som funderte på. Ikke minst mediene, anført av avisen for høyere utdanning og forskning, Khrono, der de fleste konkluderte med en ikke-sak og hvor UiB-ledelsen måtte se langt etter noen støtte i sin reaksjon og håndtering. Krenkelser og eventuelle varslinger må vurderes nøye, ble det sagt, og påpekte at vi skal være svært så forsiktige med å innsnevre ytringsrommet.

UIB-ledelsen innså etterhvert at de hadde overreagert. Tidligere har Khrono poengtert at de hadde gitt professor Svein Larsen en uforbeholden unnskyldning. Men det skulle ikke være planlagt eller utbetalt noen direkte økonomisk erstatning eller kompensasjon til professoren, men det fremkom at universitetsledelsen vurderer å gi han lønnsopprykk.

Ytringsfrihet

I september i år ble det kjent at professor Larsen hadde sett det som nødvendig å gå til advokat, arbeidsrettsadvokat Torkel Tveit. Advokat Tveit mente at flere av uttalelsene som UIB-ledelsen har kommet med om Svein Larsen i offentligheten var ærekrenkende, blant annet antydninger om at han ikke hadde folkeskikk. I tillegg la det begrensninger på professorenes ytringsfrihet. Tveit krevde erstatning for ærekrenkelsene og en uforbeholden unnskyldning fra UiB-ledelsen til sin klient.

Men selv om denne saken anses som oppe og avgjort klarer likevel rektor Dag Rune Olsen å si til Khrono at den ikke handlet om ytringsfrihet.

— Det var jo det hele saken begynte med. De ga meg munnkurv. Det var det jeg reagerte på. Det er det hele den offentlige debatten har handlet om, også, sier professor Larsen til Khrono.

Så får vi se når noen neste gang noen går rett i krenkelsesfella, for det kommer garantert. Den nedre grensen for hva en – legitimt – kan oppleve seg krenket av, er nå så lav at mange har selvpålagt munnkurv. Ikke minst fordi identitetspolitikken legitimerer krenkelsesopplevelser på løpende bånd og svært få, være seg politikere eller andre ledere, står høylydt imot.