Terrorisme og ekstremisme

Øker den nasjonale sikkerheten – IS og al-Qaida oppfordrer til angrep i Europa

Fra og med i dag skjerpes beredskapen over hele Norge. Samtidig er det avdekket at IS og al-Qaida oppfordrer til å gå til angrep med lavteknologiske våpen i et koronasvekket Europa .

I en pressemelding fra Politiet, heter det at på bakgrunn av skjerpet trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), har Politidirektoratet besluttet å iverksette nasjonale tiltak for å styrke politiets beredskap i hele landet. Det innebærer blant annet generell bevæpning av politiet.

Ingen konkret trussel

I PSTs oppdaterte trusselvurdering fra 30. oktober, heter det at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet, men at terrortrusselnivået ikke er endret og fortsatt ligger på «moderat» (altså sannsynlig).

Det påpekes at selv om styrkingen av politiets beredskap iverksettes i dag og i første omgang skal vare i tre uker, så foreligger det ingen konkret trussel mot Norge. Det skal være hendelsene i Europa den senere tiden som «er en påminnelse om at politiet alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe».

Videre heter det at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme, «vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy».

IS og Al-Qaida utnytter koronarammet Europa

At det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge, er sikkert riktig nok, men det kan være at dansk forskning forklarer mer av denne skjerpede beredskapen.

For ifølge Mona Kanwal Sheikh, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), har de avdekket at islamistiske grupper for tiden retter oppmerksomheten mot Europa. De utnytter at Europa er hardt rammet av koronakrisen, og at landenes terrorberedskap derfor er under press.

– Bevegelser som Islamsk Stat og Al-Qaida har gjennom den seneste koronatiden oppfordret deres tilhengere til å utnytte at Europas terrorberedskap er belastet av korona ved å gjennomføre angrep med lavteknologiske våpen som kniver og skytevåpen, sier Kanwal Sheikh til dr.dk.

Copycat-effekt

IS og al-Qaida har, ifølge forskerteamet, offentliggjort en hel del informasjon, både på engelsk og andre språk, som forskerne har tatt del i:

– Det offentlige materialet gir generelle instruksjoner til deres tilhengere. Samtidig kommuniserer de også gjennom «det mørke internettet», hvor det kan være mye mer spesifikke instruksjoner, sier Kanwal Sheikh.

Det heter videre at islamistiske grupper oppfordres til å etterligne og kopiere hverandres «suksessfulle» angrep. Ifølge forskerteamet ser de tendenser til at tilhengere av IS og al-Qaida utløser en såkalt copycat-effekt. For disse nettverkene er gode til å kopiere hverandres metoder, sier Kanwal Sheikh. Derfor er heller ikke angrepene rundt om i Europa nødvendigvis koordinerte. I tillegg utnyttes det at det internasjonale fokuset rettes ett sted, som for eksempel mot Frankrike, som igjen gjorde det lettere å angripe i Østerrike.

Vi får stålsette oss og ha et ekstra blikk over skulderen, uten å få panikk. Disse feige jævlene skal ikke vinne.