Kriminalitet

Null respekt for rettsstaten – «horunger», «søsterknullere», «moraknullere», ljomer det i retten

Et grotesk innblikk i rettergang i Sverige viser et land som har mistet seg selv til ukultur av verste sort.

I februar i år sprengte politiet en mistenkt narkotikaliga i Vårberg sør i Stockholm. 23 personer ble siktet, men rettssaken ved Södertörn tingrett har først og fremst vært preget av manglende respekt for rettsstaten.

Skjellsordene hagler

Saken handler om at gjengen er tatt for organisert narkotikasalg i et såkalt «utsatt område» utenfor Stockholm. I flere måneder spanet politiet med skjult kamera blant annet i et kjellerlokale der det var mistenkt at gjengen hadde lagret og pakket om narkotika. For salg hadde de blant annet kokain, cannabis, tramadol og MDMA. Gjengen blir tiltalt for grov kriminalitet, ikke minst fordi de har benyttet seg av barn som selgere.

Problemene har tårnet seg opp i denne saken. En av advokatene ble sparket, da det ble avdekket at vedkommende hadde smuglet ut et brev fra fengselet fra en av de tiltalte. Men kanskje mer oppsiktsvekkende er det at de tiltalte ikke evner å oppføre seg i retten.

Da en politibetjent skulle vitne tidlig i november, ble han møtt av griselyder. Avhøret ble ikke bare uverdig, men kaotisk. Mot slutten av vitneavhøret fikk en av de tiltalte mennene, en mann på 22 år som er utpekt som gjenglederen, et raseriutbrudd mot vitnet. Han ropte blant annet «søsteren din er en hore», «dere er moraknullere hele bunten», «søsterknullere» og «horunger» – alt til latter fra de øvrige tiltalte.

Flere av de andre tiltalte har også svart dommeren med lignende uttrykk når de er blitt stilt spørsmål. Til tross for utvisninger fra salen og ekstra vakter og politi, fortsatte kaoset. Til slutt fikk dommeren nok. Rettssaken ble satt på pause.

De tiltaltes ordbruk og oppførsel forteller oss at det ikke er unge mennesker med et svensk sinn som sitter på tiltalebenken.

Ingen lærdom

Nylig startet rettssaken opp igjen. Nå får ikke gjenglederen lengre være inne i rettssalen, han er plassert i et siderom slik at han ikke kan forstyrre rettergangen og heller ikke påvirke vitnene. Dommeren begrunnet det med at tiltalte er blitt utvist flere ganger fra salen, men «uten å ha tatt noe lærdom av det».

Lærdom har han heller ikke tatt av det han er siktet for. Mens han har vært fengslet har han fortsatt å rekruttere barn for narkotikasalg via brev. Ett brev som han sendte i oktober er lagt frem i retten som et nytt bevis. I brevet til en gutt (15) står blant annet følgende:

Broder jag hör bara bra saker om dig, på gud jag och broshan är cok (slang for jævlig i betydningen svært) stolta. Bror var modig som du är men inte övermodig, var smart bror. Det handlar om Last Man Standing, vi gör inte det här för att dö i morgon. ( … )

Bror som sagt var försiktig och alltid smart, strategisk. Rör dig inte ensam på skumma ställen och var aldrig naken (naken viser til ubevæpnet). ( … )

Attackera alltid först och hårt när det krävs med alla medel möjliga.

En av de unge guttene som har vært, eller er, løpegutt for gjengen, har vitnet i retten. Han påsto at han ikke kjente noen av de tiltalte, til tross for at navnet hans er å finne igjen i de flestes telefonliste. I tillegg har polititet et lydopptak der han snakker med en av de tiltalte, men han husker ingenting av hva de skal ha pratet om.

Situasjonen i Sverige synes bare å forverre seg. Svenskene må sette foten ned når kriminelle nå også viser fingeren til rettsstaten. På samme måte som det anses som grov kriminalitet å verve og benytte seg av barn i sine kriminelle handlinger, endatil mens en er i fengsel, må det slås hardt ned på denne form for atferd under rettergangen, dette for å skape presedens.

Saken forventes å fortsette frem til jul, melder Expressen.