Kriminalitet

Lemlestet ni gutters penis med loddepistol. Slipper fengsel

Foreldrene til guttene betalte 2.000 for "operasjonen". Flere av barna har hatt store smerter etter den såkalte omskjæringen.

Mannen i 30-årene er fra Syria og bor i Sverige. Han har oppgitt at han er legeutdannet i Syria, men har ikke fått godkjent status som lege i Sverige.

Like fullt utførte han omskjæringer med en ikke-medisinsk loddepistol. Oppdragene om å utføre den rituelle lemlestelsen fikk han av guttenes foreldre. Leger som har behandlet guttene i etterkant har kalt omskjæringene for «slurvete». I journalen beskrives det blant annet hvordan to av guttene hadde så store smerter etter overgrepet at de hadde problemer med å gå.

Mannens «medisinveske», skjermdump SVT.

Fikk samfunnstjeneste

Mannen er nå dømt for mishandling, legemsbeskadigelse og brudd på loven om omskjæring. Straffen er betinget, altså ikke fengselsstraff, og han er ilagt 180 timers samfunnstjeneste. Mannen må også betale 55.000 kr i erstatning og ytterligere 33.000 kr til staten.

Samtidig blir mannen frikjent for mishandling ved fire tilfeller, det samme i fem tilfeller for legensbeskadigelse. Årsaken til dette er at dommen slår fast at det ikke er bevist at betennelsen i noen av tilfellene, var et resultat av overgrepet, og at det ikke er bevist at smertene var av en slik art at det skulle betraktes som mishandel.

Hovedillustrasjon: HRS

SVT