loddepistolB

Mannens "medisinveske", skjermdump SVT.