Islam

Iran-moské i Norge: Voldspropaganda overfor barn

Moskeen i Oslo har bedrevet voldspropaganda overfor barn. PST vil utvise imamen i en moské styrt av Iran.

Dette kommer frem i en artikkel i Dagbladet.

Flere foreldre som har barn i Imam Ali-moskeen skal ha klaget på visning av volds- og propagandamateriale for barn som gikk på muslimsk skole i moskeen. Dette er den eneste dokumentasjonen Dagbladet legger frem. Den er tynn, men den hadde nok ikke kommet på trykk, dertil i tittel, om ikke avisen mente den hadde belegg for informasjonen.

Ringer det noen bjeller hos politisk ledelse? Voldspropaganda overfor barn på norsk jord.

Vi omtalte denne moskeen i går. Den er styrt fra Teheran, og PST vil utvise imamen i moskeen. Han skal være delaktig i spionasje på iranere i Norge og Skandinavia som ikke er regimetroe.

50 år uten innsyn

Vi i HRS er ikke overrasket over det som kommer frem. Hvorfor skal moskeer, som har åpen tilknytning til despotiske regimer, ha en annen islamvariant her enn der?

Problemet er at disse moskeene har fått operere på norsk jord i snart 50 år, uten at det er krevd offentlig innsyn. Politisk ledelse har heller satset på «dialog». Men det ville de aldri ha gjort overfor totalitære politiske krefter. Dialog for hva da?

Problemet til politisk ledelse er at de ikke våger å peke på politisk islam i disse moskeene. Moskeene behandles som vanlige, ufarlige bedehus.

Nå er det slik at Stortinget har pålagt Regjeringen å sørge for åpenhet rundt koranskolenes aktiviteter og innhold ideologisk. Dette som en forutsetning for at vi skattebetalere årlig skal finansiere disse moskeene.

Kan Regjeringen vennligst ta Stortingets pålegg på alvor og gå gjennom moskeenes innhold – både overfor voksne og barn?

Og kan Dagbladet, som siste ukene har hatt et bredt fokus på moskeer i Norge, vennligst legge mer konkret informasjon på bordet om hva denne voldelige propagandaen handler om?