Statistikk

Innvandringen øker igjen – Oslo kan passere 700.000 innbyggere før nyåret

På ti år har Oslos befolkning økt med 100.000 personer. Magiske 700.000 innbyggere i hovedstaden passeres antakelig før 2021.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den totale innvandringen i 3.kvartal (juli-september) var på 12.042 personer. Dette kommer etter et betydelig innvandringsfall i 2.kvartal, som var på 5.248 personer. I 1.kvartal var antallet 10.498.

Dette forteller oss at fra januar til og med september har det totalt innvandret 27.778 personer til Norge.

Inn- og utvandring 3.kvartal

SSB oppgir innvandring og utvandring fordelt på statsborgerskap. Her fremkommer det at i 3.kvartal innvandret det flest med norsk statsborgerskap, uten at vi vet om disse har innvandringsbakgrunn i Norge. Det innvandret 2.942 personer med norsk statsborgerskap, mens 2.413 utvandret. Det gir en netto innvandring for denne gruppen på 529 personer.

Nettoinnvandringen for de med med polsk statsborgerskap var noe høyere med 586 (1.075 inn og 489 ut).

Faksimile fra SSB:

Ifølge SSB er det uvanlig med en så høy nettoinnvandring blant de med norsk statsborgerskap, noe de forklarer det med lav utvandring som kanskje igjen kan tilskrives korona-situasjonen.

Oslo kan passere 700.000 innen neste år

Ved utgangen av 3.kvartal hadde Oslo 697.550 innbyggere, som tyder på at Oslo vil passere 700.000 innbyggere innen utgangen av året dersom befolkningsveksten blir like stor som 4.kvartal for de siste årene. Bare i 3.kvartal økte Oslo-befolkningen med 3.463 personer.

Siden Oslo står i en særegen situasjon med mye koronasmitte og derav stadig strengere tiltak, kan kanskje bremse bremse innvandringen noen.

Ved siste befolkningsfremskriving fra SSB, oppdatert 18. august 2020, var det forventet at Oslo i 2050, altså om 30 år, vil ha en befolkning på noe over 800.000 i hovedalternativet (det man har mest tro på). I lavalternativet litt over 707.000 og i høyalternativet i overkant av 899.000. Men det spørs om dette, uansett alternativ, vil holde stikk. I perioden 2010-2020, altså på 10 år, har Oslos befolkning økt med over 100.000 personer.

SSB.no