Innvandring

River blokker for å redde kommuneøkonomien

Kommuner i Sverige begynner å bli usedvanlig kreative. For å slippe å måtte huse innvandrere og sosialklienter vil de rive fullt beboelige blokker.

Filipstad kommune i Sverige har besluttet å rive en rekke blokker for å unngå at personer som ikke kan forsørge seg selv flytter til Filipstad for å få økonomisk hjelp.

Etter at Migrasjonsverket, en variant av vårt UDI, la ned virksomheten i kommunen har ingen nye leietakere kommet til i Filipstad. Det har nok kommunen innsett at de tjener penger på.

Sosial dumping

Kommunalråd i Filipstad, Åsa Hååkman Feldt, som er sosialdemokrat, sier til SR.se at problemet er at rike kommuner ikke vil ha et «bestemt klientell» hos seg og «plasserer dem hos oss».

I rike kommuner kan vi antakelig med sikkerhet slå fast at der bor også mange av Sveriges nasjonale politikerne, som antakelig med like stor sikkerhet er fortalere for en fortsatt høy innvandring til landet. Men det er jo selvsagt en grunn til at disse kommunene faktisk har god økonomi, og det er at ikke helse- og sosialbudsjettene er fullstendig overbelastet.

Derfor ønsker kommunalråd Feldt å benytte sjansen med å rive fullt beboelige leiligheter som ikke allerede er utleid. Filipstad kommune er ikke alene om å tenke slik. En undersøkelse som Hem & Hyra har gjennomført viser at flere kommuner oppgir at de har revet eller har planer om å rive blokker. Dette er hovedsaklig boenheter som Migrasjonsverket tidligere har leid til innvandrere, men der man ikke velger å pusse dem opp.

Ikke uventet er det tynt befolkede kommuner tett på Stockholm og Gøteborg som opplever seg som åsted for «sosial dumping», et begrep som dermed har fått en ny betydning.

Avvikler

Også i Hällefors planlegges riving, men de har enda ikke bestemt seg for antallet. I seks andre kommuner et det planlagt riving av til sammen 265 leiligheter.

– Det burde ikke være lov å sile ut innbyggere man ikke vil ha og hjelpe dem til en annen kommune. Mest synd er det på barn som blir dratt opp fra lokalmiljøet og tvunget inn i et omflakkende liv. Dette hører ikke hjemme i et moderne samfunn, sier leder av kommunestyret i Hällefors i Nordre Örebro, Annalena Järnberg, også hun sosialdemokrat.

Med andre ord så driver svenskene å avvikler seg selv. Kanskje på tide at disse og andre sosialdemokrater forteller statsminister Löfven at politikken som fører til disse problemene er det som best egner seg på søppelfyllinga?