Islam

Muhammedkarikaturer på franske offentlige bygninger

Nå tar Frankrike et offentlig ansvar.

I går hevdet vi at det er viktig å plassere ansvaret for ytringsfriheten hos det offentlige – ikke at enkelte grupper, som for eksempel lærere, eller enda verre: enkeltpersoner skal oppleve at en selv må ta et ansvar fordi det offentlige svikter i sitt oppdrag.

Dette ser det ut som om franskmennene allerede har forstått – og gjort noe med.

I Frankrike har de noe som heter regionale råd (hôtels de région), der de som en hyllest til avdøde lærer Samuel Paty har besluttet å vise karikaturer av Muhammed (fra satiremagasinet Charlie Hebdo) på Regionsrådets offentlige bygning i Toulouse.

Dette gjør de ved å projisere bilder ved en projektor på veggen til bygningen.

Ifølge actu.fr ble seks karikaturer vist ti sekunder hver på fasaden i en periode på fire timer.  En av disse karikaturene er med den kjente teksten «Det er hardt å bli elsket av idioter» av Cabu.

Også karikaturer som gjør narr av andre monoteistiske religioner (kristendommen og jødedommen) lyste opp på Regionsrådets bygning, samt bilder av Samuel Paty og det franske flagget.

Carole Delga, presidenten for regionen, hadde ifølge actu.fr til hensikt å forsvare ytringsfriheten. Arrangementet var ment å være symbolsk, og ikke som en demonstrasjon. Men det skal ha møtt opp en rekke journalister – og politi.

Sistnevnte hadde neppe det samme i tankene som de fire politbetjentene som troppet opp hos en privatperson i Norge, som hadde hengt opp noen A4-ark med Muhammedkarikaturer i byen. For norsk politi forlangte at han måtte fjerne dem, ellers vil de straffeforfølge ham for å ha krenket muslimer.

Vi har registrert at flere mener å vite at dette er på Lillestrøm. Det er det ikke.

HRS følger opp denne saken i dag. 

(Forsidefoto: faksimile fra actu.fr)