Islam

Historisk: – Moskeene som bedriver tvangsekteskap skal straffes

Justiskomiteen går i strupen på moskeer som bedriver tvangsekteskap. - Vi skal ta fra moskeene økonomisk støtte, og også oppsløse dem, sier Per-Willy Amundsen.

Vi kunne tidligere i dag fortelle om det historiske gjennombruddet i Stortinget: Søskenbarnekteskap forbys, det samme med shariaekteskap som involverer mindreårige, foreldre skal straffeforfølges dersom de ikke hindrer at døtrene blir kjønnslemlestet, og det samme skal gjøres ved tvangsekteskap av personer under 18 år: Foreldrene pålegges å hindre at dette skjer.

Så vidt vi vet, er det ingen andre land i Europa som har innført liknende strenge lovver. Vedtaket i dag er en full seier for HRS, sammen med FrP, da Stortinget nå endelig støtter forslagene.

– Veien frem hit har vært lang. Men det viser at dersom man aldri gir opp, kan man til slutt vinne frem. Det gir et håp for fremtiden, sier Per-Willy Amundsen til HRS.

Til felts mot moskeene

Ikke nok med det: HRS som første instans kan fortelle at Justiskomiteen også pålegger Regjeringen å innføre sanksjoner mot moskeer dersom imamer der bedriver tvangsekteskap. Ordlyden er:

«Stortinget ber regjeringen utrede sanksjoner mot trossamfunn som bryter det særskilte straffebudet mot tvangsekteskap.»

Altså skal ikke bare den enkelte imamen kunne straffes, men også det islamske trossamfunnet som sådan.

Leder av dette historiske arbeidet i justiskomiteens er Per-Willy Amundsen, tidligere justisminister og nå justispolitisk talsperson for FrP. Han sier til HRS følgende:

 – Det er et faktum at ingen tvangsekteskap hadde blitt gjennomført dersom alle imamer og moskeer tok avstand fra tvangsekteskap. Fengsling, stans i økonomiske tilskudd, inndragning av verdier og tvangsoppløsning av trossamfunn er åpenbare alternativer. Jeg ser frem til å få en nærmere vurdering av dette og andre muligheter, herunder også virketid.

Amundsen tviler på at vedtaket i dag vil bli bejublet av moskeene:

– Jeg vil anta at dette i liten grad vil bli tiljublet fra moskéhold, uten at jeg kommer til å miste nattesøvn av den grunn.